Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'управление' from Bulgarian to English
иконом.
team management {noun}
управление {ср} на екипи
иконом.фин.
risk management {noun}
управление {ср} на риска
2 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Bulgarian
 • Управление „Военноремонтни бази и заводи“ е бивше управление, част от Министерството на отбраната.
 • Пултовете за управление са въведени през 1906 г., за управление на табулиращи машини.
 • Целта на OpenNMS, e да бъде платофрма покриваща всички аспекти на модела за управление на мрежи FCAPS и същевременно да бъде 100% свободен проект с отворен код.
 • Съществуват и смесени системи за църковно управление, както и управление без съществуваща организация (само на теория).
 • Управление на традиционни знания може да бъде индивидуално управление, което обаче позволява чрез принципа на свободно използване всички членове на общността да използват традиционните знания, както и колективно управление чрез компетентен орган или организация за управление на права.
 • Дипломира се по машинно инженерство, завършва специализация по патентно дело и управление на предприятия.
 • Държавното управление е съвкупността от дейности по управление на държавата.
 • Магистърските програми за завършилите същата специалност разширяват знанията на студентите по вече познатите теми и включват допълнителни дисциплини като: „Корпоративно управление“, „Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа“, „Управление на инвестиционни проекти“, „Международни стандарти за системи за управление“, „Икономика на развитието“, „Пазарни анализи и прогнози“ и др.
 • Обобщаващият термин сензор (датчик) е свързан с развитието на системи за автоматично управление (САУ) като съставна част на обобщената логическа верига: датчик — устройство за управление — изпълнително устройство — обект на управление.
 • Според основния нормативен акт на ICANN, политиките за изготвяне на правата за интернет са възложени на три подорганизации – Организация за управление на адресите, Организация за управление на домейните и Организация за управление на протоколите.
 • Общините са третото ниво на управление в държавното управление на Нидерландия след централното правителство и нидерландските провинции.
 • на базата на създаденото във ВГУ-ДС „Икономическо“ управление е създадено Четвърто (икономическо) управление на ДС на мястото на Четвърто „Техническо“ управление.
 • Първо главно управление (през 1947 – 1950: "Трети отдел"; през 1950 – 1969: "Първо управление") е подразделение на Държавна сигурност на България, натоварено с външнополитическото разузнаване.
 • МВБУ е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация да осъществява обучение в образователна и научна степен „доктор“ по научните специалности: Администрация и управление (бизнесадминистрация) по професионално направление 3.7 „Администрация и управление“; Икономика и управление (индустрия) по професионално направление 3.8 „Икономика“; Икономика и управление (туризъм) по професионално направление 3.9 „Туризъм“.
 • управление на франките), известна също като Латинократия ([...] – управление на латинците) и Венетократия ([...] – управление на венецианците), е период в историята на Византия от Четвъртия кръстоносен поход (1204) (когато се създават редица кръстоносни държави на нейна територия) до османското завоюване.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!