Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'управлявам' from Bulgarian to English
to governуправлявам [несв.]
иконом.
to manage
управлявам [несв.]
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'управлявам' from Bulgarian to English

управлявам [несв.]
to govern

to manageиконом.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Затова основателят на сафаридската династия (861 – 1003) Якуб ибн Лейс ас-Саффар в стремежа си да се представи за потомък на персийските царе и да възстанови предишната слава на империята провъзгласява: „С мен е Дерафш-е Кавиани, чрез него се надявам да управлявам народите.“ По време на военноморските кампании неговото адмиралско знаме е правоъгълно с червена персийска сабя на бял фон.
  • Модератор (от латински: "modratio/moderare" → управлявам, ръководя, насочвам, регулирам) e човек, който ръководи разговор или друга комуникация и ги направлява.
  • По своята форма думата е просто сегашно деятелно причастие в мъжки род на глаголния корен αρχ- управлявам, т.е.
  • – „лош“ и "κρατειν" – „управлявам“) – „управление на лошите“ (когато управлението попадне във възможно най-некомпетентните ръце).
  • С думите "„Предпочитам да управлявам честно една бедна държава, отколкото да събирам пари по престъпен начин!
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!