Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'уравнение' from Bulgarian to English
NOUN   уравнение | уравнението | уравнения | уравненията
мат.
differential equation {noun} <DE>
диференциално уравнение {ср}
мат.
Laplace's equation {noun}
уравнение {ср} на Лаплас
2 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Bulgarian
  • Точно диференциално уравнение или диференциално уравнение с пълен диференциал в математиката е определен вид обикновено диференциално уравнение.
  • Методът работи с коефициентите на характеристичното уравнение на системата.
  • От така полученото уравнение изразяваме x2 чрез x3...
  • Уравнение "(4)" се нарича "параметрично уравнение", а променливата "a" – "параметър".
  • е италиански математик, добил известност с диференциалното уравнение, кръстено на негово име — уравнение на Рикати.
  • Охлюв на Паскал е равнинна алгебрична крива от четвърти ред, която се задава с полярно уравнение [...] и декартово уравнение [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!