Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'черен щъркел' from Bulgarian to English
орн.T
black stork {noun} [Ciconia nigra]
черен щъркел {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'черен щъркел' from Bulgarian to English

черен щъркел {м}
black stork {noun} [Ciconia nigra]орн.T
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Ако един бял щъркел бъде погледнат срещу Слънцето, той може да бъде объркан с черен щъркел.
  • черен щъркел, жълтоклюна чавка, алпийски бързолет.
  • По време на миграцията блатото е от международно значение за белооката потапница, малкия корморан, черен щъркел, сива чапла и др.
  • Тук се срещат много редки за Германия животни като мечка, черен щъркел, сокол скитник, европейска дива котка и особено евроазиатски рис.
  • Землището е включено в „Натура 2000“ заради орнитоложкото богатство (сива чапла, къдроглав пеликан, черен щъркел и много др.).
  • В района могат да се наблюдават обикновен мишелов, ястреби, малък креслив орел, черен щъркел и други.
  • върху скалния венец „Зъба“ е открито гнездо на черен щъркел.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!