Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'черноглава' from Bulgarian to English
орн.T
black-headed heron {noun} [Ardea melanocephala]
черноглава чапла {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!
Usage Examples Bulgarian
  • Мъжката и женската черноглава овесарка често се бъркат със съответния пол на червеноглавата овесарка поради сходното им оперение.
  • Малката черноглава чайка ("Larus melanocephalus") е птица от семейство Чайкови ("Laridae"). Среща се и в България.
  • Резерватът е една от седемте местности в България, в които се опазват средиземноморските видове испанско каменарче, планински кеклик, скална зидарка, белочела сврачка и черноглава овесарка и други.
  • Породата е разпространена в стопанства в селища, намиращи се в предпланините и равнинните райони на България. Породата е създадена чрез многопородно кръстосване и целенасочена селекция. В породообразуването вземат участие овце и кочове от породите Черноглава плевенска овца, Старозагорска овца, Аваси, Източнофризийска овца и много други. Призната е за порода през 2005 г.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!