Advertisement
 Translation for 'IP адрес' from Bulgarian to English
интернетинформ.
IP address {noun}
IP адрес {м}
address {noun}адрес {м}
информ.
source address {noun}
първоначален адрес {м}
3 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'IP адрес' from Bulgarian to English

IP адрес {м}
IP address {noun}интернетинформ.

адрес {м}
address {noun}
Advertisement
първоначален адрес {м}
source address {noun}информ.
Usage Examples Bulgarian
 • Всеки трафик, който компютърна програма изпраща към IP адрес с обратна връзка, просто и незабавно се предава обратно на стека на мрежовия софтуер, сякаш е получен от друго устройство.
 • Най-разпространената форма на черна дупка е просто IP адрес, който уточнява хост машина, която не работи, или адрес, към който не е уточнен адрес.
 • „Адрес“ представлява публичен ключ и не бива да се бърка с IP адрес.
 • всеки виртуален хост притежава различен IP адрес.
 • Интернет протоколът (IP) разпознава логическите интерфейси на хостове по номер, наричан IP адрес.

 • За целта на мрежовото управление, един IP адрес е разделен на две логически части, мрежов префикс и хост идентификатор.
 • Клиентският софтуер добавя виртуален мрежови IP адрес на компютъра, който се използва за изпращане и получаване на мрежови пакети (трафик).
 • Първият ред разрешава на устройството с IP адрес 10.0.0.2 достъп до TCP порт 80 на произволни адреси.
 • Ако са налице няколко маршрутизатора с еднакъв приоритет, избира се този с по-голям идентификатор (IP адрес).
 • Докато мрежовата атака от един IP адрес може да бъде блокирана чрез добавяне на ново правило в защитната стена, много форми на „Distributed denial of service“(DDoS) атаки са възможни, когато атаката идва от голям брой точки.

 • За преобразуването на името на домейн в IP адрес, (което е важно за софтуера) и обратно служи системата DNS.
 • Address Resolution Protocol (ARP) е мрежов протокол за намиране на физическия адрес (например MAC адрес) на дадено мрежово устройство по неговия адрес от мрежовия слой (IP адрес).
 • Един сървър може да бъде конфигуриран да получава входяща информация само през Tor, като програмата не разкрива реалния IP адрес на сървъра, а по-скоро модифициран такъв на принципа на „обвивката“.
 • Чрез този протокол клиентите, изискващи Интернет адреси, се сдобиват със следните параметри: default gateway, subnet mask и IP адрес на DNS сървър.
 • DDoS атаката използва повече от един уникален IP адрес или машини, често от хиляди хостове, заразени със злонамерен софтуер.

 • Все пак остава едно предизвикателство, а именно как да се адресира и достигне до потребител на компютър, разположен където и да е по света.
 • широко се използва версия 4 на протокола, при която IP адресите са 32-битови цели числа.
 • DNS представлява разпределена база от данни за компютри, услуги или други ресурси свързани към интернет или частни мрежи, с чиято помощ се осъществява преобразуването на имената на хостовете в IP адреси.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!