Werbung
 Übersetzung für '[електричество]' von Bulgarisch nach Deutsch
електр.
aufladen {verb} [mit elektrischer Energie]
4
зареждам [с електричество] [несв.]
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Волтов стълб е устройство, използвано в зората на електротехниката за получаване на електричество.
 • Електрическите тестери се използват за проверяване на допълнително електричество в електрическа система или дали схемата е деелектризирана.
 • Сред тях има лесно разпознаваеми явления, като светкавиците и статичното електричество, както и по-трудни за наблюдение, като електромагнитното поле и електромагнитната индукция.
 • Язовирът осигурява електричество на Гана и съседните страни, включително Того и Бенин.
 • Лагерът е без електричество, без течаща вода или каквито и да са други услуги.

 • Има 4 реактора с вода под налягане които са построени между 1979 и 1991 и всеки от тях произвежда 1300 MW електричество.
 • Водите на Рио Лимай се използват за генериране на електричество и по течението ѝ са построени няколко ВЕЦ, които заедно с каскадата Серос Колорадос генерират една четвърт от водното електричество в страната.
 • Макар обмен на заряди да протича при всеки контакт между 2 повърхности, статичното електричество се натрупва, когато поне 1 от тях има високо съпротивление (електрически изолатор).
 • Лайденската стъкленица е експериментален уред (впоследствие се оказва първият изобретен кондензатор), който съхранява статично електричество в стъкленица.
 • Анализирайки думата "термоелектричество" по нейните етимологически съставки, тя може да се отнесе общо към всички машини използвани да създават електричество от топлина и обратно такива които създават топлина от електричество, за които има почти произволен брой възможни технически техники, но в практиката такова широко използване на термина рядко се открива.

 • При производство само на електричество част от енергията се изхвърля като остатъчна топлина, докато при производството на топлина, потенциалът за производство на електричество се губи.
 • Много предприятия, офиси и най-вече болници се нуждаят от особено надеждни източници на електричество и топлинна енергия за климатици и топла вода.
 • Електростатичният генератор, известен и като генератор на ван дер Грааф, е механично устройство, което създава статично електричество или електричество с висок волтаж и импулсен постоянен ток.
 • В селото няма електричество, водоподаване и нито една асфалтирана улица.
 • Атомна електрическа централа (съкратено АЕЦ) е съоръжение за производство на електричество с използване на енергия, отделяна при разпад на атомното ядро, при условията на контролирана верижна реакция.

 • Смарткартата не съдържа батерия; източникът на електричество е картовият четец.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!