Werbung
 Übersetzung für '[социален]' von Bulgarisch nach Deutsch
Aufstieg {m} напредък {м} [професионален, социален]
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • 4. Потребност от уважение, социален статус, признание и самоуважение.
 • Иван Тонев Димитров е български детски и социален психолог, професор.
 • Георги Йолов Тодоров е български социален психолог, професор.
 • Минчо Стоянов Драганов е български социолог и социален психолог.
 • Влиянието върху разработването на политики и структурирането на успешни мерки и добри практики се осъществява и чрез участието на АИКБ както в Европейския икономически и социален съвет, така и в Икономическия и социален съвет на Република България.

 • Област: здравна икономика и мениджмънт, социален маркетинг.
 • Един социален работник става емоционално обвързан с група от очарователни бездомни сираци...
 • Май’68 е първият социален следвоенен бунт в Западния свят.
 • Будистки феминизъм е движение, което търси да подобри религиозния, правен и социален статус на жените в рамките на Будизма.
 • "Приватизацията се осъществява в условията на активен социален диалог с работниците, служителите и синдикатите."

 • Зависимост от Метадон е сериозен медицински и социален проблем.
 • е груб термин, нерядко използван в обикновената реч в САЩ за обозначение на декласираните бели американци, често живеещи като безработни, с нисък социален статус и ниво на образование.
 • Първоначално терминът се отнася до древногръцкия социален феномен, а по-късно и в преносен смисъл се разпрострира и къмто други култури.
 • Терминът социален уеб се отнася най-вече до социални мрежи, напр.
 • Видът е социален. Наблюдавани са стада от 50 до 100 индивида.

 • Елементарен пример за социален артефакт е документът.
 • По социален състав се разпределят: 38 бедни и 10 средни.
 • Според стопанските резултати се поделя на стопански и социален туризъм.
 • Аз-образът условно може да бъде разделен на две: личен и социален.
 • Николай Боянов Михайлов е български лекар психиатър, политик и социален коментатор.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!