Werbung
 Übersetzung für 'Библия' von Bulgarisch nach Deutsch
Bibel {f}библия {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Библия' von Bulgarisch nach Deutsch

библия {ж}
Bibel {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Острожката библия е първата печатна книга, съдържаща всички текстове на Библията, записани на кирилица.
 • под неговото покровителство книжовниците Иван Федоров и Пьотър Мсциславец издават древноруска Библия (позната още като Острожката библия) в печатницата му в Острог.
 • От 1605 г. Берлебург е главен град и резиденция на Графство Сайн-Витгенщайн-Берлебург. Между 1726 и 1742 г. там е отпечаната известната Берлебургска библия ("Berleburger Bibel") от 8 тома.
 • Основният религиозен текст на юдаизма е Еврейската библия – Танах, първоизточникът на християнския Стар завет. В неговото ядро е Петокнижието – Тора, смятано за пряко божие слово. Извън Танах през вековете е създадена богата литература от коментари и тълкувания на религията и различни нейни правни, философски и битови аспекти.
 • Венцеславовата библия (на немски: "Wenzelsbibel") или Библията на крал Вацлав IV е 6-томно ръкописно илюстровано издание на Стария завет (от книгите на Битие до книга на пророка Йезекиил) на немски език, изпълнено през 1389 – 1400 г.

 • Обикновено Белият конник е наричан Завоевател, това е защото белият кон обикновено е символ на „влизането“ на владетеля във власт. Той е свързван с победа (в гръцката библия думите произлизат от νικάω, завладявам, побеждавам), той носи лък и корона на победител.
 • "Венцелова библия" или "Библия на крал Вацлав" е шест-томно ръкописно илюстровано издание на Стария завет (от книгите на Битие до книга на пророка Йезекиил) на немски език, изпълнено през 1389 – 1400 г.
 • Термините мултивселена, паралелна вселена, алтернативна история, сюжетна библия, предистория и кросоувър се застъпват значително с фиктивните вселени.
 • н. Библия на Вулфила.
 • Под Библията на Вулфила, наричана също Готската Библия, се разбира превод на Библията от гръцки на готски език, направен от готския епископ Вулфила (311 – 383) през ІV век.

 • Антон Шандор Ла Вей (...) e основател, а до смъртта си и върховен жрец на Църквата на Сатаната. Автор е на книгата „Сатанинската библия“.
 • В „Сатанинска библия“ на Ла Вей са включени празници, които са всъщност езически, но са присвоени от него за сатанински.
 • В Стария завет според католицизма са включени 46 книги, признати за канонични и утвърдени от Тридентския събор през ХVІ в., включително книгите Товит, Иудит, Премъдрост Соломонова и двете Книги Макавейски. До ХХ в. част от Католическата библия (Vulgata Sixto-Clementina) са били и Трета книга Макавейска и Трета Книга на Ездра.
 • Участието на Гутенберг в отпечатването на библията с 36 реда е дискусионно и не може да се докаже със сигурност. Това може да е Гутенберг или някой, който е работил с него или някой, който е купил буквите и другото оборудване от него. От тази библия днес са останали само 13 екземпляра и някои фрагменти. През 1980 година анализ, извършен с циклотрон установява, че използваното мастило е подобно на използваното в 42-редовата библия.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!