Werbung
 Übersetzung für 'Българско' von Bulgarisch nach Deutsch
bulgarische Staatsbürgerschaft {f}българско гражданство {ср}
ТВ
Bulgarischer Nationaler Rundfunk {m} <BNR>
Българско национално радио {ср} <БНР>
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • През юни 2006 г. Георгиевски придобива българско гражданство на основание на деклариран български произход на родителите му, въз основа на подписана нотариално заверена декларация за българско самосъзнание. След получаването на българско гражданство е подложен на жестоки критики в страната си и се оттегля от политиката за няколко години.
 • На 15 септември 2005 в Питсбърг се създава и българско училище, наречено Първо Българско виртуално килийно училище – „По жицата“.
 • Илия К. Кепев е български учител, деец на Късното българско възраждане в Македония. В 1904/1905 година е изпълняващ длъжността директор на Прилепското българско мъжко класно училище. В годините на Първата световна война, когато Прилеп е освободен от българската армия, Кепев е отново директор на Прилепското българско мъжко класно училище.
 • Стилизирани изображения на лъв има в Първото българско царство. Лъвът, като символ на власт, сила и храброст, е засвидетелстван и през Второто българско царство.
 • Българско топографско проучване: Тангра 2004/05.

 • Българско топографско проучване през 1995/1996 г.
 • Веселена Радева е честа участничка във фолклорното предаване „От българско, по-българско“ по ТВ СКАТ.
 • От българско по-българско е телевизионно предаване на телевизия СКАТ с водещ Галя Асенова, което започва своето излъчване на 28 януари 2006 година. Първият водещ на предаването е народният певец Манол Михайлов.
 • През Средновековието в Южните Родопи населението е било българско и християнско. По устно предание е известно, че старото българско име на село Аврен е Бели пран.
 • В 19 век Сеймен е българско село в Цариградския вилает на Османската империя. Статистиката на професор Любомир Милетич от 1912 отбелязва Пуюк Сеймен като българско село.

 • Последната изява на самодейците от читалище „Пробуда 1934“ е участието в предаването „От българско по българско“ по телевизия СКАТ на 18.ХІІ.2010 г.
 • От 1987 г. А. Донев постоянно свири с оркестър „Фолк“, по-късно преименуван на „Цветница“. Изявяват се във фолклорното предаване „От българско по-българско“ по телевизия СКАТ.
 • В XIX век Добровени е чисто българско село в Леринска кааза на Османската империя. В 1848 година руският славист Виктор Григорович описва в „Очерк путешествия по Европейской Турции“ "Добровина" като българско село.
 • След 1878 г. вследствие масовото изселване на турското население и масовото заселване на българско такова (предимо от района на Стара планина-Габровско) и до днес населението е почти 100% българско/християнско.
 • Селото е изцяло българско и християнско. Говорът е „ЯТ“ диалект – типично източно българско наречие от „рупските говори“. По-особени лични имена са: Вълко, Желяза, Съботин, Деля, Запрян.

 • То е старинно българско селище. Говори се на диалект, характерен за разложките говори от западното българско наречие.
 • В XIX век Неволяни е голямо предимно българско село в Османската империя. В 1848 година руският славист Виктор Григорович описва в „Очерк путешествия по Европейской Турции“ "Неволино" като българско село. В 1861 година Йохан фон Хан на етническата си карта на долината на Вардар отбелязва Неволяни като българско село.
 • Арканът е вид ръчно българско метателно оръжие използвано през Първото и Второто българско царство. Хвърля се на разстояние 20-25 м., като примката на въжето може да е прикрепена към дълъг прът.
 • Днешното село Галиче е разположено върху развалините на две последователни по време средновековни български селища – едното от времето на Първото българско царство, а другото от Второто българско царство.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!