Werbung
 Übersetzung für 'Виж' von Bulgarisch nach Deutsch
Guck mal! [ugs.]Виж!
Sieh mal!Я виж!
siehe unten <s. u.>виж по-долу
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Виж' von Bulgarisch nach Deutsch

Виж!
Guck mal! [ugs.]

Я виж!
Sieh mal!

Werbung
виж по-долу
siehe unten <s. u.>
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Джендър теориите сега се възприемат като относително самостоятелно крило на феминизма (виж ) – и феминистките, и лесбийките се занимават с джендър изследвания, като основната разлика е, че теоретичките в областта са по-скоро от вторите (виж Джудит Бътлър).
 • Информация за оборудването виж в Програма Вояджър.
 • За подробности относно видовете „средни радиуси“ виж тук.
 • Точното място на мраморната котка в таксономичната класификация на семейство Котки все още е предмет на научни спорове, тъй като притежава анатомични черти присъщи както на Същинските (мъркащи) котки (виж Азиатска златна котка), така и на Пантеровите (ревящи) котки (виж Димен леопард).
 • Хетерогенните смеси се наричат още дисперсии (виж. дисперсна система).

 • За разтворимост на газове виж абсорбция.
 • Комова планина или Комови "(Комовете)" е планина в източната част на Черна гора на границата с Албания. Името си носи по най-високите върхове - "Кучки Ком" (2487 m - виж кучи), "Васоевички Ком" (2460 m - виж Васоевичи) и "Леворечки Ком" (2453 m) - от Лева Река. Между първите два първенци на масива се намира снежник.
 • Съществуват различни класификации на видеоигрите - виж Списък с видеоигри.
 • За повреда по вариант, виж текста.
 • Трансформацията на функции е по-общо понятие, виж оператор.

 • След завоюването на "югозападните български земи" от османците през 1417 г. Ружица Балшич (дъщеря на Иванина Комнина, племенница на царица Елена) намира убежище и прием в Будва (виж Средновековни сръбски земи) при своя племенник Балша III, който ѝ поверява управлението на града. Този факт е отразен в народния епос от онова време (виж Бугарщици).
 • За повече информация, виж x86 (SSE).
 • Друга известна заслуга на Баязид към историята е фактът, че предлага транспорт и убежище за преследваните от испанската Реконкиста иберийски евреи (виж изгонване на евреите от Испания). Султанът на Османската империя бързо вижда потенциалната полза от този приток на квалифицирано и способно градско население. Много от тези изгнаници са настанени в земите на съвременна България (виж история на евреите по българските земи).
 • За списък на българските царе виж Български владетели.
 • Оригиналните идеи на Маршал са отразени в дебютни варианти (на него са наречени варианти в Дамски гамбит (виж Защита Маршал и Гамбит Маршал), както и във Френска защита); най-интересна е контраатаката на Маршал (виж Испанската партия), която той използва за първи път срещу Капабланкa (Ню Йорк, 1918).

 • Византийско-готски войни са военните сблъсъци на Византия с готите - виж Втора Готска война (535-554); за римско-готските военни сблъсъци виж Готски войни.
 • Сигурността на данните като цяло е свързана със защитата на специални парчета от данни, както физическа (т.е. от корупция или унищожаване, или изтриване; напр. виж. физическа сигурност), така и свързана с дещифрирането им, или части с важна информация (напр. като се гледа в поредицата от битове, в която се съдържат заключени валидни номера на кредитни карти; напр. виж. криптиране на данни).
 • В Новия Завет думите „пастор“, „епископ“ и „презвитер“ се припокриват до голяма степен и се използват като равнозначни понятия (виж Тит 1:5-9 [...]; 1. Петр. 5:1-5 [...]). „Презвитер“ (гр. πρεσβυτερους) се използва в смисъл на старейшина или ръководител на църквата (виж Лука 7:3; Деян. 4:5; 14:23; 15:2; 20:17; Яков 5:14).
 • В езикознанието се изучават общите особености на езика. „Общото езикознание“ изследва „същността и природата на езика“ (понятия като същност и природа на каквото и да е било са отхвърлени от модерната философия – виж деконструкция и Дерида в частност по въпроса същност и природа на езика); „проблема за произхода“ (Шлайхер); общите закони на „развитие и функциониране на езика“; проблема за „връзката между език и общество“, „език и мислене“ (виж статията за Език); „произход и развитие на писмото“ (Писменост); „езика като знакова система“; намира мястото на езика сред останалите знакови системи (виж семиотика); изучава елементите, от които се изгражда знаковата система; правилата, според които се установяват връзките между елементите на системата, методите за използване и определяне границите на тяхното приложение.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!