Werbung
 Übersetzung für 'Вълтава' von Bulgarisch nach Deutsch
геог.
Moldau {f} [Nebenfluss der Elbe]
Вълтава {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Вълтава' von Bulgarisch nach Deutsch

Вълтава {ж}
Moldau {f} [Nebenfluss der Elbe]геог.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • в имението си Хлубокá (Фрауенберг) на Вълтава.
 • Големите му прозорци предлагат гледка към Пражкия замък, река Вълтава и Мала страна.
 • е река в Австрия (провинция Горна Австрия) и Чехия (Южночешки край), десен приток на Вълтава (ляв приток на Лаба).
 • От другата страна на река Вълтава през Карловия мост, се намира бившия град Мала Страна, а бившия еврейски град Йозефов се намира в северозападния край на Стария град, към Вълтава.
 • Някогашната императорска резиденция Пражки град заедно с прилежащото към нея крепостно селище Храдчани са разположени на скалист хълм на левия бряг на река Вълтава.

 • Градът се намира на река Мастник, приток на Вълтава, на около 30 км източно от Пжибрам.
 • Разположен е на река Вълтава, а населението му е около 94 622 души (2005).
 • Разположен е на нос на мястото на сливането на реките Отава и Вълтава, недалече от селището Звиковске Подхради в окръг Писек на Южночешкия край.
 • Намира се в град Хлубока над Вълтава, на 140 km южно от Прага.
 • е замък над река Вълтава в окръг Писек на Южночешкия край.

 • Затова заплаща с живота си и е хвърлен във Вълтава.
 • е историческа забележителност на град Прага, мост над река Вълтава, съединяващ старинните централни квартали на Прага Мала страна и Старе место.
 • Храдчани в Прага е крепостен дворцов ансамбъл на хълма над река Вълтава.
 • е град в Южночешки край на Чехия, разположен на река Отава (ляв приток на Вълтава).
 • Вълтава има смесено снежно-дъждовно подхранване с повишено пролетно пълноводие в резултат от снеготопенето и слабо изразено лятно маловодие, по време на което характерно явление са епизодичните прииждания на реката в резултат от поройни дъждове във водосборния ѝ басейн.

 • Сметана е автор и на 6 симфонични поеми с общото наименование „Моето отечество“ (сред които изпъкват „Моята страна“ и, особено нейната част „Вълтава“, която съществува със собствена оркестрация и като самостоятелно произведение), инструментални и хорови творби, на множество музикално-теоретични и критически статии.
 • Важни реки в региона са Елба, Вълтава, Бероунка, Изера и Сазава.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!