Werbung
 Übersetzung für 'Егейско море' von Bulgarisch nach Deutsch
геог.
Ägäisches Meer {n}
Егейско море {ср}
Teiltreffer
Meer {n} [auch fig.]море {ср}
39
геог.
See {f}
море {ср}
6
геог.
Labradorsee {f}
море {ср} Лабрадор
геог.
Marmarameer {n}
Мраморно море {ср}
геог.
Asowsches Meer {n}
Азовско море {ср}
геог.
Labradorsee {f}
Лабрадорско море {ср}
геог.
Tschuktschensee {f}
Чукотско море {ср}
геог.
Grönlandmeer {n} [selten]
Гренландско море {ср}
геог.
Karasee {f}
Карско море {ср}
геог.
Laptewsee {f}
море {ср} Лаптеви
геог.
Lincolnsee {f}
море {ср} Линкълн
геог.
Adriatisches Meer {n}
Адриатическо море {ср}
геог.
Adria {f}
Адриатическо море {ср}
геог.
Tyrrhenisches Meer {n}
Тиренско море {ср}
геог.
Japanisches Meer {n}
Японско море {ср}
геог.
Korallenmeer {n}
Коралово море {ср}
геог.
Bismarcksee {f}
море {ср} Бисмарк
геог.
Bismarcksee {f}
Новогвинейско море {ср}
геог.
Gelbes Meer {n}
Жълто море {ср}
геог.
Rotes Meer {n}
Червено море {ср}
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • През града минават ЖП линиите от Русе до Подкова (с проект за продължаване през прохода „Маказа“ до Дедеагач на Егейско море) и от София до Бургас (по което трасе има проект до 2020 г.
 • На югозапад Атическата котловина е отворена към Сароническия залив на Егейско море.
 • Докато северната и южната брегова линия към Черно и Средиземно море са слабо разчленени, брегът на Егейско море е с множество дълбоко навлизащи в сушата заливи и разположени между тях полуострови.
 • В близост до Златоград на 15 януари 2010 е открит ГКПП Златоград - Термес, осигуряващ връзка на България с Гърция и Егейско море.
 • Синият цвят символизира сините води на Егейско море, а белият – вълните му.

 • В южната ѝ част преминава участък от главния вододел на България между водосборните басейни на Черно и Егейско море.
 • Поради близостта на планината до Егейско море, климатът е преходно-средиземноморски.
 • По билото на Рила минава Главният български вододел, който съвпада с Главния балкански вододел, разделящ водосборните басейни на Черно и Егейско море.
 • В този къс участък водосборният басейн на Струма граничи на югоизток с водосборния басейн на малка и къса река, вливаща се в Егейско море на 20 km източно от устието на Струма.
 • Влива се в Егейско море срещу остров Тасос, като образува обширна делта.

 • Освен овчарството в село Славейно са били развити дюлгерството, абаджийството, керванджийството и риболовът в Егейско море.
 • Освен скотовъдството, основен поминък в селото са били дюлгерството, кираджийството, самарджийството, абаджийството, керванджийството и рибарството в Егейско море.
 • Чала е минавал римският път, свързващ Филипополис с Филипи на Егейско море.
 • Продължавал през Родопите и се насочвал по посока на Егейско море към големия път Виа Игнация.
 • От там се изкачва нагоре по долината на Арда и по десният и приток Маданска река, пресича държавната ни граница и по река Сушица (влива се в Егейско море) достига до гръцкото село Полиантри на 15 km западно от Гюмюрджина.

 • По билото на планината преминава главният вододел на България между водосборните басейни на Черно море и Егейско море.
 • Вардар на запад до Егейско море и части от северозападна Мала Азия на юг, а етнонимът „траки“ обозначава многобройното население, обитавало тези земи.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!