Werbung
 Übersetzung für 'Есхил' von Bulgarisch nach Deutsch
ист.лит.театр
Aischylos {m}
Есхил {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Есхил' von Bulgarisch nach Deutsch

Есхил {м}
Aischylos {m}ист.лит.театр
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • От произведенията на древната гръцка литература, Електра е най-ярко изобразена във втората част на трилогията „Орестия“ на Есхил и в едноименните трагедии на Софокъл и Еврипид.
 • Двамата основни автори, които оказват влияние върху развитието на митовете и легендите около титана Прометей по време на епохата на Сократ, са Есхил и Платон.
 • Позата съществува още в класическите времена – Есхил, атински оратор и политик, твърди, че говоренето с ръка извън тогата е признак на лоши обноски.
 • на Есхил е единствената антична трилогия, която достига в пълния си вид до нас.
 • Хорът подкрепя Есхил. Хадес поръчва на заминаващите да му изпратят по-скоро някои атиняни.

 • От 33 оцелели трагедии, само една е на немитологичен сюжет – „Перси“ на Есхил.
 • В епосите на Омир той не е споменат. При Есхил ("Choephoren") и Еврипид ("Orestes") той играе голяма роля.
 • Но Есхил, който е пряк участник в битката, където загубва брат си, намалява това число до 310.
 • Есхил разработва митическия сюжет за Данаидите в трагедията си „Молителките“.
 • Тя е написана по „Седемте срещу Тива“ на Есхил и представена от трупата на Молиер.

 • Названието Колхида ("Kolchis") се появява за първи път при античните автори Пиндар и Есхил в началото на 1 хилядолетие пр.н.е.
 • "Молителките" (...) е ранна трагедия на Есхил.
 • Есхил (...) е древногръцки драматург.
 • Пиесите на Еврипид, Есхил и Софокъл се различавали доста – разлика в поколенията, която най-вероятно се дължи на софисткото просветление по средата на 5 век.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!