Werbung
 Übersetzung für 'Името' von Bulgarisch nach Deutsch
Sein Name ist mir entfallen.Забравих името му.
Namensänderung {f}промяна {ж} на името
лит.F
Rot ist mein Name [Orhan Pamuk]
Името ми е Червен [Орхан Памук]
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Ернст Херцфелд смята, че името Парсонда е етимологично идентично с името Афрасиаб. Табари в своите произведения споменава производното Афрасиаб / Аспандиат под името на ефталитския цар Ахшунвар или Ахшунваз.
 • Албена е женско име. Името е създадено от Йордан Йовков, като авторът го е видоизменил от името Абленка.
 • По всяка вероятност, етомологията на името е екзоним и произлиза от местозаселението им – Поморавието, името на която област е във връзка с името на река Морава и областта също носи името си по нея.
 • Името на една сол започва с притежателната форма от името на катиона (напр. ...
 • Употребата на името продължава малко след османското завладяване на Босна, но скоро след това излиза от употреба. Името е запазено в името на католическата архиепископия Връхбосна.

 • Името му произлиза от името на Мраморно море (...).
 • Името Великобритания произлиза от името на римската провинция Британия, която е включвала Англия и Уелс.
 • Името на планината Пирин произхожда от Перун.
 • Градът разполага с културен дворец, център за изкуства на името на Шарл Азнавур, драматичен театър на името на Амо Харазян и обществена библиотека на името на Охан Чубарян (открита през 1948 г.).
 • До 1937 г. името на селото е било Влашица. Относно произхода на името има две предания, като според първото селото е носи името си от турчина Улах бей, а според второто името дошло от власите катунари.

 • Подобно на името на щата, името на реката е от индиански произход. Няма консенсус какво точно означава името Алабама, теориите варират от „Тук си почиваме“, „Да режа/събирам растения/бурени“ до „Събирачи на билки“.
 • Името Тилапия се основава на името на рода Tilapia, което от своя страна е латинизиран вариант на thiape („риба“ на тсвана).
 • Произходът на името е оспорван. Някои смятат, че името идва от зулуски и означава правене на шум, но според други името произхожда от звука „ву-ву“, който инструментът произвежда.
 • Произходът на името е неясен. Мнозина смятат, че идва от името на местен владетел Десил, а други от името на растението девисил растящо по склоновете.
 • Името ѝ се споменава в Книгата на Страшния съд.

 • Името произлиза от Лаврентийския (Канадски) щит, който е кръстен на Лаврентийските планини, получили името си от река Сейнт Лорънс, наречена на името на Лаврентий Римски.
 • Във версиите по-стари от PHP 5 името на конструктора съвпада с името на класа както в C++. От версия 5 се използва името [...].
 • от мегарски колонисти до 330 година. Името изхожда от тракийското „биза“, „виза“ (град, крепост) и по името на мегарския владетел Бизас или Бизантас ([...] или "Βύζαντας").
 • Буквално името на селището означава „Конска воля“, но името на селото идва от Вола – вид селище, и неговият основател – Ян Конински. Името Конинскавола е споменато през 1442 [...] г.
 • Хлотар ([...]; [...]) е името на няколко владели на Франкското кралство. От името Хлотар впоследствие е образувано името Лотар.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!