Werbung
 Übersetzung für 'Какъв' von Bulgarisch nach Deutsch
PRON   какъв | каква | какво | какви
aus welchem Anlassпо какъв повод
Was sind Sie von Beruf?Какъв сте по професия?
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Лок поставя основен въпрос – по какъв начин от отделните човешки усещания се образува цялостното съдържание на личността. Смята, че цялото съдържание на психиката е изменения на усещанията.
 • При подаване на напрежение между електродите, благодарение на пиезоелектричния ефект, настъпва огъване, свиване или изместване на пластинката в зависимост от това, по какъв начин е изрязано парчето кристал.
 • В зависимост от това на какъв терминал се намира причалът, произлиза и името му.
 • В зависимост от това по какъв начин става смесването на суровините – във водна среда или в сухо състояние, се различават два метода за производство на цимент – "мокър" и "сух".
 • Посочените примери показват, че много често не е възможно да се определи какъв е смисълът на думата, взета самостоятелно, извън контекста.

 • Последван е от Унас (2375 – 2345 пр.н.е.), който не е известно какъв му е.
 • Симптомите и лечението варират в зависимост от това какъв е типа на простатита.
 • Поради липсата на собствени писмени извори, не е известно какъв език говорят, но със сигурност е индоевропейски.
 • Киданите виждат какъв опустошителен ефект има степната конница върху китайците, наблюдавайки използването ѝ от уйгурите, киргизите и шатуо, поради което впоследствие я включват в арсенала си.
 • какъв размах и изразитост жива?

 • • В какъв вид трябва да се представят резултатите от проверката?
 • Международният стандартен сериен номер (...) е уникален осемцифрен номер, позволяващ да се идентифицира всяко периодично издание, независимо от това къде е издадено, на какъв език и на какъв носител. Системата ISSN е приета от ISO през 1975 г. Нейният подкомитет TC 46/SC 9 е отговорен за стандарта.
 • Залагането започва от играча след бутона, който е на ход и определя какъв ще бъде залогът.
 • Аз-образът условно може да бъде разделен на две: личен и социален. И двата могат да бъдат допълнително разделени на по две – реален и идеален. Така се получават съответно: идеален личен Аз-образ (какъв иска да бъде индивидът), реален личен Аз-образ (какъв е индивидът според собствените си представи), идеален социален Аз-образ (как индивидът би искал да бъде възприеман от околните) и реален социален Аз-образ (представите на индивида за начина, по който другите го възприемат).
 • Емил Табаков споменава в свое интервю: „...до появата на Палиев ние не знаехме какъв потенциал имат ударните инструменти и че може да се стига до такава виртуозност на тях...“.

 • Обикновено са облечени в костюми, които подсказват от какъв клас или от коя част на обществото са участниците.
 • Този статистически показател показва средно-взето какъв процент от заболелите са преживели 5 години след поставяне на диагнозата.
 • Конструкцията на системата много зависи от това какъв тип свързваща система има между вагоните – виж друго значение на буфер.
 • Императивното програмиране ([...] = нареждам, заповядвам) е парадигма в програмирането, спрямо която една програма се състои от редица от команди, които определят какво и в какъв ред компютърът трябва да направи.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!