Werbung
 Übersetzung für 'Келтско' von Bulgarisch nach Deutsch
геог.
Keltische See {f}
Келтско море {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Келтско' von Bulgarisch nach Deutsch

Келтско море {ср}
Keltische See {f}геог.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Някои антрополози смятат, че срещата между отвъдалпийските келтски и местните келтско-лигурски племена се състои именно в долината, а според други келтското влияние е минимално.
 • Котините или готини (...) са келтско племе, живяло през римското време на териториите на Судетите в днешните Чехия и Полша. Тацит ги нарича "отини".
 • Секваните (...) са келтско племе в Галия.
 • Регните или Регнентите, регненсите (...) са келтско племе в Британия.
 • Златото на Делфийския оракул е отвлечено от келтско племе от "Толоза" (днешна Тулуза) по време на Нашествието на келтите на Балканите (279 пр.н.е.). То е стояло до 106 пр.н.е. в келтско светилище на Аполон, докато римляните, след въстание, отново завладяват мястото и го открадват.

 • Брановиите (...) са келтско - галско племе от групата авлерки.
 • Саласите (...) са келтско племе в Галия Транспадана, в днешната област Вале д'Аоста в западните Алпи на Италия.
 • Боии ("Boii, Bojer, Boier") са келтско племе в Средна Европа.
 • Инсубрите (...) са келтско племе, обитаващо областта Инсубрия (днешна Ломбардия). Те са основателите на град Медиоланум (дн. Милано). Считани за етнически келти по времето на завладяването им от римляните, инсубрите са по-скоро резултат от смесването на живеещото тук преди това лигурийско, келтско (от района на Алпите и река По) и италийско население с келтски племена, дошли от района на днешна южна Франция.
 • Паризиите (...) са келтско племе от желязната епоха.

 • Хелветите били келтско племе или по-точно съюз от келтски племена.
 • Триновантите, или тринобанти, са келтско племе, живяло в предримска Британия.
 • Аквитаните (...) са келтско или баско племе или племенен съюз, населявали през Античността региона между Пиренеите и Гарона в днешна Аквитания, Франция.
 • Алоброгите (...) са келтско племе, което е подчинено от Юлий Цезар.
 • Рети (...) са древни келтско-илирийски племена, обитаващи долините на Западните и Централни Алпи. Изповядвали са друидизма.

 • До средата на 19 век официален език на острова е местното келтско наречие "манкс".
 • Скоти (Skoten; лат.: Scot(t)i)) са келтско народно племе в Ирландия.
 • Лексовиите ([...]; [...]) са келтско племе в Галия, в Нормандия.
 • Ценоманите ([...]; [...]) са келтско-галско племе, населяволо територията на Долна Сена и Лоара. Те са част от групата на авлерките.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!