Werbung
 Übersetzung für 'Кефал' von Bulgarisch nach Deutsch
мит.
Kephalos {m}
Кефал {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Кефал' von Bulgarisch nach Deutsch

Кефал {м}
Kephalos {m}мит.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Язовир „Доспат“ е средище на спортен риболов. Може да се лови шаран, пъстърва, кефал, костур, червеноперка и каракуда.
 • Езерото е богато на риба. В него се въдят лъчеперки, кефал, пъстърва, рутилус и шаран. Популацията на ихтиофауната на Паравани обаче, намалява много бързо, но все още не се провежда никакво зарибяване.
 • Хранят се главно с риба и сепии. Основна плячка на обикновените делфини са малки пасажни риби. В Черно море това са скумрия, аншоа, хамсия, кефал и др. Разнообразяват менюто си и с ракообразни и мекотели.
 • В Стряма обитават предимно мряна, червеноперка и кефал.
 • Тънкоустият кефал ("Liza ramada") е вид лъчеперка от семейство Mugilidae.

 • В Банска се срещат много видове риба. Част от тях са кефал, мряна, уклей, каракуда, скобар и морунаж.
 • „На дъно“ се ловят основно по едри екземпляри на шаран, бяла риба, сом, кефал, каракуда, и др. Използва се най-вече естествена стръв.
 • Масово разпространение бомбардата е получила при морски риболов на зарган, илария, платерина, морски кефал.
 • Традиционното използване на булдото е при риболов с изкуствена муха - на речен кефал, уклей, пъстърва.
 • Морският кефал ("Mugil cephalus") е риба от семейството на кефаловите риби, които се отличават с голяма глава, едри, хармонично подредени люспи, представена в Черно море от 1 род с 4 вида.

 • Виещата се около селото река Вит предлага на всички запалени риболовци приятен излет и неоспорим улов, най-вече на мряна, скобар и речен кефал.
 • Селото и неговата околност са идеално място за туризъм, за отдих и риболов. В реката се лови клен, мряна, кефал и скобар.
 • По-голямата част от долината на реката е лонгоз с гори от дъб, ясен, бряст, габър и други. В реката живеят много рибни видове – шарани, речен кефал и други.
 • В нея се въдят няколко вида риби като черна мряна, кротушка, виюн, таранка, слънчеви риби и речен кефал (клен).
 • В Струмешница се въдят лин, кефал, мряна, скобар, щука и други.

 • В микроязовира се отглежда следните видове риби: шаран, речен кефал и таранка. В сезона на гъбите има разнообразие от печурка, пачи крак, сърнела, масловка и др.
 • Мълет ([...]  – „кефал“) е прическа. Косата по-къса отпред и отстрани, а отзад остава дълга. Американците казват за мълета: „"It’s all business in the front, and all party in the back"“. Мълет се носи от мъже и жени.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!