Werbung
 Übersetzung für 'Латинска' von Bulgarisch nach Deutsch
геог.
Lateinamerika {n}
Латинска Америка {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Латинска' von Bulgarisch nach Deutsch

Латинска Америка {ж}
Lateinamerika {n}геог.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Sutor, ne ultra crepidam ("Обущарю, не по-високо от обувката") е латинска крилата фраза, използвана, за да се напомня недостигаща компетенция.
 • Repetita iuvant е латинска фраза, която в буквален превод означава "„Повторените неща помагат“".
 • Намира се южно от прохода Термопили. През средновековието е център на латинска епископия и столица на латинска кръстоносна държава – Маркграфство Бодоница. Руините на франкския замък могат да се видят и днес.
 • Втората латинска война се състои между 340 – 338 пр.н.е.
 • Французите представляват латинска/келтска/германска етническа група, свързвана най-вече с Франция и френския език.

 • Латинският език оказва значително влияние върху съвременните европейски езици. През Средновековието той е официалният език на Западната църква и латинска лексика навлиза в говоримите езици чрез църковната литература. Латинският е най-често използваният език и в ранния етап на Научната революция, като значителна част от терминологията в различни области на науката, техниката и медицината има латинска основа.
 • "Nomen nudum" е латинска фраза, използвана в таксономията (обикновено в зоологическата и ботаническата номенклатура), която буквално означава „голо име“.
 • "Verba volant, scripta manent" e латинска сентенция.
 • Прозата от този период е най-известна със „За земеделието“ (160 г. пр.е) от Марк Порций Катон Стари. Катон също така пише и първата латинска история на Рим и на други италиански градове. Той е първият римски държавник, който пише политическите си речите като средство за влияние върху общественото мнение. Ранната латинска литература приключва с Луцилий, който създава нов вид поезия в неговите 30 сатири. (100 г. пр.н.е). Той пише в един лесен, разговорен тон за книги, приятели и текущи събития.
 • "Alea iacta est" е латинска крилата фраза и означава в превод „зарът е хвърлен“.

 • От римската (латинска) дума "календи" етимологически произлиза и летоброенето по календара (kalendarum).
 • Анна е латинска форма на староеврейското Hannah „благоразположение, милост“, името се обяснява и с цяло изречение – „Бог благослови ме със син!“.
 • C, c е третата буква от латинската азбука. Използва се във всички азбуки, създадени на латинска основа. В началото на 1 век на основата на C е произлязла друга латинска буква – G. Изглежда точно като кирилската буква С.
 • Обикновено радиусът на вписаната окръжност се бележи с малката латинска буква r.
 • В оригиналната латинска азбука носи название „i graika“ – grek – [...] посочва се гръцкия произход.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!