Werbung
 Übersetzung für 'Просвещение' von Bulgarisch nach Deutsch
ист.фил.
Aufklärung {f}
Просвещение {ср}
5
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Просвещение' von Bulgarisch nach Deutsch

Просвещение {ср}
Aufklärung {f}ист.фил.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • е идеологическо, литературно, лингвистично и философско течение, което представя и адаптира идеите и ценностите на европейското Просвещение в Османската империя.
 • Лихвите на четирите фонда „Верка Г. Благоева“ се използват съгласно волята на дарителите. През 1947 г. министерството на народното просвещение слива фондовете в един, който към 1 януари 1947 г. възлиза на 292 300 лева. Фондът е закрит през 1948 г. с вливането на средствата от фонд „Завещатели и дарители“ при министерството на народното просвещение в държавния бюджет.
 • В 1880 година е поканен за учител и от министерството на народното просвещение на Княжество България и от Дирекцията на народното просвещение на Източна Румелия. На път за България, във Виена се среща с Николай Павлович, който го кара да се установи в Свищов. Преподава в Свищовската гимназия математика, рисуване и чертане от учебната 1880 - 1881 до 1882 - 1883 г. В 1883 година се жени за руско-полската дворянка Камелия Антоновна Валковская, преподавателка в девическото училище в Свищов.
 • Той е виден деец на Руското просвещение. Инициатор е за създаването на Министерството на народното просвещение на Руската империя. Основател е на Харковския университет, който носи неговото име.
 • Минас Миноидис (...) е гръцки учен и общественик, представител на т.нар. новогръцкото просвещение.

 • Константинос Вардалахос (...) е гръцки педагог, представител на т.нар. новогръцко просвещение.
 • Атанас Кунев Бояджиев е български политик от Националлибералната партия, министър на народното просвещение през 1933 – 1934 година.
 • Учи право във Франция, а след това става адвокат и съдия в София. В периода 1923 – 1934 е един от ръководителите на Демократическия сговор и председател на двадесет и второто обикновено народно събрание. В периода 1926 – 1928 година е назначен за министър на народното просвещение. През 1928 година е управляващ министерството на железниците, пощите и телеграфите, а от 1930 година отново министър на народното просвещение. Умира на 25 декември 1939 година в град София.
 • Захари Струмски е български общественик, лекар, борец за църковна независимост и просвещение от епохата на Възраждането.
 • Като министър на народното просвещение през 1899 г. Иванчов публикува първия официален правопис на българския език.

 • Обществото е било подкрепяно лично от Министъра на Народното просвещение.
 • Севастос Леондиадис (...) е гръцки свещеник и просветен деец от т.нар. новогръцко просвещение.
 • Вацов е роден през 1856 година в Пирот, където завършва прогимназия. След това завършва гимназия в Загреб и физика и математика в Загребския университет през 1878 г. След завръщането си в България е директор на гимназията в Лом (1881 – 1882) и чиновник в Министерството на народното просвещение. През 1890 година става началник на създадената от министерството Централна метеорологична станция в София, която през 1894 година е преобразувана в Дирекция към Министерството на народното просвещение. Дирекцията се занимава и със сеизмологични изследвания до 1950 година, когато е обособена самостоятелна сеизмологична служба.
 • Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив е второто по големина национално книгохранилище за българската литература. Създадена е през 1879 г. като книгохранилище към Дирекцията на Народното просвещение в Източна Румелия по личната инициатива и с усилията на видния възрожденски учител и деец Йоаким Груев, тогавашен директор на Народното просвещение. Съвременната сграда на библиотеката е построена през 1974 г.
 • Министерството на народното просвещение го командирова за една година в Берлин, където Радославов специализира фитопатология и микология.

 • Тео̀дорос Кавалио̀тис ([...]; [...]) е гръцки учен, просветен деец и свещеник, видна фигура на Новогръцкото просвещение.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!