Werbung
 Übersetzung für 'Фол' von Bulgarisch nach Deutsch
мит.
Pholos {m}
Фол {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Фол' von Bulgarisch nach Deutsch

Фол {м}
Pholos {m}мит.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Вера Христова Бояджиева-Фол е българска детска писателка, учителка, журналистка и общественичка.
 • Първи носител на годишната награда за принос в изучаването на тракийската култура „Александър Фол“ (2011).
 • Интерпретацията на Валерия Фол не е подкрепена от археологически разкопки.
 • Валерия Фол е един от българските учени, които се опитват да изучат обекта обстойно и да дадат отговор на въпроса за евентуалното му предназначение.
 • В.Фол разглежда скално-култовият комплекс край с.

 • Исторически музей „Проф. Александър Фол“ в Малко Търново е създаден през 1983 г.
 • театърът няма щатен режисьор и художник, а използва гастрольори: Николай Фол, Йордан Сейков, Хрисан Цанков.
 • Чи­та­ли­ще­то е кан­ди­дат­с­т­ва­ло и е спе­че­ли­ло про­ек­ти­те „Ко­лед­но на­диг­ра­ва­не“ – „Ой, Ко­ле­до, мой Ко­ле­до“ – пред На­ци­о­на­лен фонд „Кул­ту­ра“ и „Чи­та­ли­ще­то – дом на българ­щи­на­та“ пред МТСП. А спе­че­ле­ния пред МК про­ект за опаз­ва­не и по­пу­ля­ри­зи­ра­не на бъл­гар­с­кия фол­к­лор „Треп­на­ла е ва­рак кит­ка, за­пе­ли са ко­ле­да­ри" да­ва на­ча­ло­то на ста­на­лия ве­че тра­ди­ци­о­нен ко­ле­ден праз­ник със съ­що­то име.
 • Александър Фол, означаващ тракийското аристократично религиозно учение, постулиращо възможност за обезсмъртяване чрез мистериални обреди.
 • Александра Фол е родена на 11 юли 1981 г.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!