Werbung
 Übersetzung für 'Шри' von Bulgarisch nach Deutsch
геог.
Sri Lanka {n}
Шри Ланка {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Шри' von Bulgarisch nach Deutsch

Шри Ланка {ж}
Sri Lanka {n}геог.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 •  е държавен и военен деец на Шри Ланка, Президент на Шри Ланка от 18 ноември 2019 г.
 • Портрети на бивши министър-председатели на Шри Ланка и бивш президент Махинда Раджапакса украсяват лицевите страни на банкнотите в Шри Ланка, докато на гърбовете им са изобразени фауна и флора на Шри Ланка, пейзажи и индустрии в Шри Ланка и изображения, изобразяващи културата, историята и постиженията на Шри Ланка.
 • Шри Ланка има историческа традиция, запазена писмено от будистки хроники.
 • Националното знаме на Шри Ланка е прието на 22 май 1972 година.
 • Клонът Друкпа Кагю Шакя Шри бил основан от Йоги Тогден Друбванг Шакя Шри и неговите учиници в Непал, Бутан и Хималаите (Ладак, Лахоул и други).

 • При идентифицирането на Шри Гупта като "Adiraja" от надписа на медната плочка от Пуна и съпоставянето на годините, земите и другите сведения, дадени от И Дзин, най-вероятните години на царуването му, по изчисления на историци, са 240 – 280 г.
 • Дяволската птица от Шри Ланка, известна в страната като Улама, е криптид, обитаващ остров Шри Ланка.
 • Сударшан Крия е дихателна техника, според някои разкрита от Шри Шри Рави Шанкар по време на десетдневна медитация през 1982 година.
 • През 1925 година заминава за Индия и се запознава с Шри Ауробиндо и Майката в Пондичери където е бил приет за "садак" (духовен аспирант, ученик).
 • д-р Сен също се присъединява към ашрама на Шри Ауробиндо (познат като Ашрам Шри Ауробиндо), където неговото семейство вече е прекарало 2 години.

 • Оттогава се появяват още няколко книги, които разглеждат или сравняват интегралната психология на Шри Ауробиндо, също и като всестранна компилация от анализите на Шри Ауробиндо за нивата на съзнание.
 • След смъртта на Шри Ауробиндо, Алфаса изцяло се заема с обещанието си към Шри Ауробиндо за физическа трансформация.
 • за пръв път от десетилетия се провеждат местни избори, които са успех за будистките партии в Шри Ланка.
 • Други известни матхове са Мисията Шри Кришна Чайтаня, основана от Шрила Бхакти Вайбхава Пури Махараджа, Шри Чайтаня Сарасват Матх, основан от Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махараджа и Шри Гопинатх Гаудия Матх, основан от Шрила Бхакти Промоде Пури Махараджа.
 • Гражданската война в Шри Ланка ([...]; [...]) е въоръжен конфликт между централното правителство на Шри Ланка и терористичната групировка „Тигри за освобождение на Тамил Еелам“.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!