Werbung
 Übersetzung für 'Шрьодингер' von Bulgarisch nach Deutsch
физ.
Schrödingergleichung {f}
уравнение {ср} на Шрьодингер
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Уравнението на Шрьодингер описва вълноподобното поведение на елементарните частици в квантовата механика.
 • В нея членуват много знаменити учени, включително нобеловите лауреати Ърнест Ръдърфорд, Макс Планк, Ото Хан, Нилс Бор, Ервин Шрьодингер и Чарлз Хард Таунс.
 • Физическият аспект на живата клетка“ е научнопопулярна книга, написана от физика Ервин Шрьодингер през 1944 г.
 • Заминава за Дъблинския институт за академични изследвания по покана на Ервин Шрьодингер, с когото работи върху единната теория на полето.
 • По-точно описание на атома на водорода се получава от чисто квантовомеханична гледна точка, чрез използването на уравнението на Шрьодингер или формулировката на Ричард Файнман с интеграли по траекторията за изчисляване на вероятността на положението на електрона спрямо това на протона.

 • Преподавал е в университетите в Рощок, Лайпциг, Йена, Франкфурт и Гьотинген и е работил с известни физици като Шрьодингер, Дирак, Макс Борн и Валтер Боте.
 • От 1909 до 1938 в града преподава нобеловият лауреат Ото Льови, а за кратко през 1936 и Ервин Шрьодингер.
 • Въз основа на тази идея през 1926 г. Шрьодингер развива вълновата механика.
 • Котка на Шрьодингер и Демон на Максуел.
 • Съществуването на позитрона е предсказано теоретически (като пряко следствие) от уравнението на Дирак, релативистичен вариант на уравнението на Шрьодингер, описващо частици със спин 1/2.

 • Благодарение на стипендия „Гугенхайм“ през учебната 1926/27 година изучава квантова механика при Арнолд Зомерфелд в Мюнхен, Ервин Шрьодингер в Цюрих и Нилс Бор в Копенхаген.
 • дели Нобеловата награда за физика с Шрьодингер.
 • Електронният транспорт във физиката на кондензираната материя става по уравнението на Шрьодингер поради нерелативистичната си природа.
 • на тема "„Потенциални бариери и решения на уравнението на Шрьодингер“".
 • Уравнението на Шрьодингер представлява еволюцията на вълновата функция в представяне на Шрьодингер.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!