Werbung
 Übersetzung für 'Юда' von Bulgarisch nach Deutsch
библ.религ.
Judaslohn {m} [auch fig.]
награда {ж} за Юда [също и прен.]
библ.религ.
Judaskuss {m}
целувката {ж} на Юда
библ.религ.
Judaskuß {m} [alt]
целувката {ж} на Юда
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Юда' von Bulgarisch nach Deutsch

награда {ж} за Юда [също и прен.]
Judaslohn {m} [auch fig.]библ.религ.
Werbung
целувката {ж} на Юда
Judaskuss {m}библ.религ.

Judaskuß {m} [alt]библ.религ.
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • В народния светоглед на българите се смята, че ехото е отклик на нечист и опасен дух, който живее в горите. На него човек не бива да отговаря, защото рискува да загуби слуха или зрението си. Понякога се отъждествява с планинската юда, приемана като владетелка на пустите планински места и природните стихии.
 • Юда (още "юда-самовила") е зло женско митично същество с човешки облик в българския фолклор, сродно на самодивите и вилите.
 • Йонатан е син на Мататия Хасмоней и брат на Юда Макавей, двамата оглавяват въстанието на Макавеите против Антиох IV и царството на Селевкидите.
 • Двама приятели от детските години - Юда бен Хур (Хестън), богат юдейски благородник, и Месала (Стивън Бойд), поданик на Римската империя и предводител на римския гарнизон в крепостта Антония – се оказват привърженици на различни идеологии.
 • Написан е около 1190 година на юдео-арабски език под формата на писмо от три части до ученика на Маймонид Йосиф бен Юда.

 • Тридесетте сребърника са заплащане, което според Евангелие от Матей е получено от Юда Искариотски, за да предаде своя учител Иисус Христос на Синедриона.
 • Преди това последно военно поклонничество по не напълно ясни подбуди той обезнаследява собствения си син Юда за сметка на племенника си и син на Етиен дьо Блоа Тибо.
 • Евангелията предават сцената на целувката на Юда в Гетсиманската градина, която указва „кой е човекът“ на римските стражи, след като Юда Искариотски е издал на Синедриона своя учител Исус Христос за тридесет сребърника.
 • Текстът представя така историята на апостола Юда, като че ли Исус го е помолил да го предаде.
 • Докато Исус се приготвя да бъде разпнат, при него идва духът на Юда.

 • Фарес, фаресити ([...]  – „пролом“) е първият от близнаците на Юда, родени от Тамар.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!