Werbung
 Übersetzung für 'ЯМР' von Bulgarisch nach Deutsch
мед.
Kernspintomographie {f} <MRT> <MR>
ядрено-магнитен резонанс {м} <ЯМР>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Благодарение на неферомагнитните си свойства такива протези не пречат при извършването на изследвания с ЯМР.
 • ЯМР обикновено показва масивна усилваща контраста лезия, включваща малкия мозък.
 • Такива са ултразвук, компютърна томография (КТ) и ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) за диагностика и лечение на различни заболянания.
 • ... Радеглиа) и водят до създаване на ЯМР метод за определяне на конфигурацията на тези съединения.
 • за приноса му към разработването на преобразование на Фурие за ЯМР спектроскопия Пенсионира се през 1998 г.

 • Процедурата по планирането на такова лечение е много специфична и включва създаване на триизмерен виртуален модел на пациента от данни, получени чрез ЯМР, КТ и ултразвук.
 • Снимките на мозъка с компютърна томография (КТ) или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) са най-полезни за диагностициране на болестта в мозъка.
 • Данните обикновено са получени чрез рентгенова кристалография или ЯМР спектроскопия, предоставени са от биолози и биохимици от цял ​​свят и са свободно достъпни по Интернет.
 • Много често при работа с ЯМР се използват т.нар.
 • ЯМР дава възможност да се наблюдават специфични квантови магнитни свойства на атомното ядро.

 • Двата естествени изотопа могат да се докажат с помощта на ЯМР-спектроскопия.
 • Две основни категории ЯМР теники могат да са полезни за определяне перфузията на организма "in vivo" (в живия организъм, на живо).
 • American College of Radiology (ACR) and the National Electrical Manufacturers Association (NEMA) формират обща комисия, която да се заеме с разработването на стандартни средства и механизми, с които да се осъществи съвместимост и комуникация между различните типове медицинско оборудване (като КТ, ЯМР, ултразвук).
 • Бактериалните метаболитни мрежи имат организация тип „папионка“, Съвременните биохимични изследвания са значително подпомогнати от развитието на новите техники като хроматография, рентгенова дифракция, ЯМР спектроскопия, радиоизотопно маркиране, електронна микроскопия и компютърни симулации.
 • Приложението на ЯМР е много широко в медицината, особено в неврохирургията, мускулно-костните връзки, съдовите и онкотъкани.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!