Werbung
 Übersetzung für 'абсолютизъм' von Bulgarisch nach Deutsch
пол.
Absolutismus {m}
3
абсолютизъм {м} [неограничена власт]
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • От друга страна, като втора последица Джон Улф посочва, че за първи път френският абсолютизъм и способите за организирането на въоръжените сили са станали обект на подражание за останалите европейски държави.
 • Нарича наложената в родината му система „бюрократичен абсолютизъм“.
 • е в Руската империя, където има много спорни научни прояви по времето на така наречения просветен абсолютизъм – от съвременна научна гледна точка.
 • Етическите теории, които поставят акцент на правата и задълженията, както деонтологичните морални принципи на Имануел Кант, са често форми на морален абсолютизъм като много религиозни морални норми, по-специално за Авраамическите религии.
 • просветен абсолютизъм, разпространявайки делото на енциклопедизма сред всички водещи страни.

 • Особеният път към обединението на Германия се изразява в провеждането на политика на просветен абсолютизъм от Прусия и Австрия, давайки възможност в германските земи да се провеждат такива реформи (в различие от Франция след Френската революция), които да доведат до изграждането на гражданско общество със специална вяра и доверие във владетелите, управлението и държавата.
 • Борец е срещу австрийския абсолютизъм и клерикализъм.
 • Четирите години на неговия понтификат влизат в историята като пример за краен абсолютизъм.
 • При просветения абсолютизъм, известен и като просветен деспотизъм, характерен за Европа на XVIII в., абсолютните монарси използват властта си, за да наложат редица реформи в политическата система на своите държави, които до голяма степен отразяват духа на Просвещението.
 • просветен абсолютизъм, когато абсолютните монарси използват властта си, за да наложат редица реформи в политическата система на своите държави, които до голяма степен отразяват духа на Просвещението.

 • Йозеф II e държавник-реформатор, ярък представител на епохата на просветения абсолютизъм.
 • Създава се форма на управление, базирана на абсолютизъм.
 • просветен абсолютизъм. Установява дипломатически отношения с Прусия.
 • Той е вторият крал от династията Тюдор и един от най-ярките представители на английския абсолютизъм.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!