Werbung
 Übersetzung für 'абсолютна' von Bulgarisch nach Deutsch
метео.
absolute Feuchte {f}
абсолютна влажност {ж}
absolute Herrschaft {f}абсолютна власт {ж}
пол.
absolute Monarchie {f}
абсолютна монархия {ж}
физ.
absoluter Nullpunkt {m}
абсолютна нула {ж}
физ.
absolute Temperatur {f}
абсолютна температура {ж}
Totenstille {f}абсолютна тишина {ж}
absolute Stille {f}абсолютна тишина {ж}
7 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Лоренцо Лото умира през юли 1557 г. в абсолютна самота.
 • Като учен той твърди, че намира абсолютна хармония между наука и вяра.
 • Наличието на такава пречка за сключване на брак е абсолютна.
 • 1,29 милиарда са в състояние на абсолютна бедност.
 • Средната годишна температура на въздуха е между 11,5 и 13 градуса, средна годишна абсолютна минимална е от –18 до –15 градуса, средна годишна абсолютна максимална е от 36 до 38,5 градуса.

 • Замяната на ята с "йе" е заситена, но не и абсолютна.
 • За да се определят тези остатъчни грешки, се пресмята абсолютна грешка на отделните измервания и средна абсолютна грешка.
 • Оксикодонът в сравнение с морфина има абсолютна бионаличност от приблизително 30%, а след прием през устата има висока абсолютна бионаличност – до 87%.
 • Размитата логика е алтернатива на традиционната логика, при която истината се оценява със стойности от 0 до 1,0, където 0 представлява абсолютна неистина, а 1 е абсолютна истина.
 • "При постоянно налягане отношението между обема на газа и неговата абсолютна температура е постоянна величина".

 • Държавното устройство на Оман е абсолютна монархия (султанат).
 • Образува се излишък от принадената стойност над обществената производствена цена на селскостопански продукти, който по силата на монопола на частната собственост върху земята се присвоява от поземлените собственици във формата на абсолютна рента.
 • Саудитска Арабия е абсолютна монархия.
 • Използват се два вида единици за приспособимост: абсолютна и относителна.
 • Термодинамичната (абсолютна) температура е една от основните величини в термодинамиката.

 • където [...] – броят на простите числа, ненадминаващи [...] , [...] , а [...] е абсолютна константа.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!