Werbung
 Übersetzung für 'абсолютно' von Bulgarisch nach Deutsch
strengstens {adv}абсолютно
wildfremd {adj}абсолютно непознат
gar nichtsабсолютно нищо
пол.
absolute Mehrheit {f}
абсолютно мнозинство {ср}
blutiger Anfänger {m} [ugs.]абсолютно начинаещ {м}
ein absolutes Recht haben {verb}имам абсолютно право
6 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Франчайзингодателите, които имат голям брой франчайзингополучатели, намират този вид сътрудничество за абсолютно задължително.
 • В математиката, безкраен ред се нарича абсолютно сходящ, ако редът от абсолютните стойности на членовете на първоначалния ред е сходящ.
 • Ловът на диви животни е абсолютно забранен.
 • Релефа на населеното място е абсолютно равнинен, без хълмове, височини и долове.
 • Константин Казаков е абсолютно неизвестна личност до издигането му на поста председател на ДАНС.

 • Решенията на Общото събрание са абсолютно задължителни за всички студенти – членове на Сдружението.
 • Ирландският външен министър Майкъл Мартин отбелязва от своя страна, че израелските действия представляват „абсолютно неприемлива реакция“.
 • На слънчевото греене те реагират като „абсолютно бяло тяло“, а на останалата част от инфрачервения спектър – по-близко до „абсолютно черното“.
 • Чл. 2. (1) Правото на вероизповедание е основно, абсолютно, субективно, лично и ненакърнимо.
 • Според Тодор Симовски от 550 жители в 1991 година местните са абсолютно мнозинство.

 • Ако Бундесратът реши да възрази с абсолютно мнозинство, възражението може да бъде отхвърлено само с абсолютно мнозинство в Бундестага.
 • е германски физик, със съществен принос в теориите на електрическите вериги, спектроскопията, излъчването на абсолютно черното тяло.
 • Не всяка непрекъсната функция в тора има абсолютно сходящ ред на Фурие.
 • Във физиката абсолютно твърдо тяло (или идеално твърдо тяло) е идеализация на твърдите тела, при която деформациите се пренебрегват.
 • Противно на много монотеистични религии в шинтоизма няма нищо абсолютно.

 • Един метал не е абсолютно чист, винаги съдържа примес, която има различна активност.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!