Werbung
 Übersetzung für 'абстрактен' von Bulgarisch nach Deutsch
abstrakt {adj}абстрактен
begrifflich {adj}абстрактен
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'абстрактен' von Bulgarisch nach Deutsch

абстрактен
abstrakt {adj}

begrifflich {adj}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • е абстрактен печат, използван от евразийските номади и от култури, повлияни от тях.
 • Състояние е абстрактен термин с много значения.
 • Отглаголното съществително се образува от глаголна основа и означава опредметено действие ("процес" или "състояния"), представено в абстрактен смисъл, т.е.
 • век и е тясно свързан с абстрактния експресионизъм (някои критици използват взаимозаменяемо изразите „екшън-живопис“ и „абстрактен експресионизъм“).
 • Спиноза вярва, че Бог съществува и е абстрактен и безличен.

 • URI е последователност от символи, идентифицираща абстрактен или физически ресурс.
 • в Бразилия е процедурен инструмент за абстрактен конституционен контрол пред Върховния федерален съд на актове на държавната власт, в това число и на действащи предконституционни закони, които са извън кръга на останалите способи за абстрактен конституционен контрол, предвидени в Конституцията на Бразилия.
 • са вид градини, традиционни за Япония, които пресъздават миниатюрни идеализирани пейзажи, често по много абстрактен и стилизиран начин.
 • Единият, шестоъгълен маркучостен, е изроден правилен, а вторият, хемидодекаедър, – абстрактен правилен.
 • Има и втори тристен – хемикуб, който е абстрактен правилен.

 • Неговата стилистична дъга варира от експресионизма на ранните му творби до интелектуален и елегантен, почти абстрактен, графичен стил в по-късната му фаза.
 • Например в Java и PHP, ключовата дума abstract (абстрактен) се използва.
 • Научен и философски подход за съпоставяне на фактите извлечени и синтезирани в абстрактен модел.
 • Има и трети четиристен, наречен хемиоктаедър, който е абстрактен правилен.
 • Като художник се ориентира към абстрактен експресионизъм.

 • Образно казано, приложно-програмният интерфейс предоставя един по-абстрактен и опростен план за разработчика на приложения, който би му спестил изучаването на няколко различни слоя от Операционната или софтуерната система зад интерфейса.
 • В желанието си да затвори пропастта между модерното поетическо изкуство и народното творчество, Айхендорф критикува Просвещението, обвинявайки Имануел Кант, че е повлиял негативно върху немската поезия и е превърнал религията в абстрактен морал.
 • Приживе не успява да публикува нито ред проза, защото ръкописите му са отхвърляни за „недостиг на трудов ентусиазъм“ и излишък от „абстрактен хуманизъм“.
 • Основният проблем на „желаещите“ е по-малко абстрактен.
 • Дефинираме и един абстрактен метод, [...] , чрез който ще променяме основния клас.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!