Werbung
 Übersetzung für 'административни' von Bulgarisch nach Deutsch
Verwaltungs­ebenen {pl}административни нива {мн}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • В днешно време, провинциите не представляват административни деления, а са по-скоро исторически понятия, които все още продължават да бъдат използвани.
 • Аляска е разделена на 19 административни района ("boroughs"), еквивалентни на единицата окръг в другите щати.
 • Град София е разделен на 24 административни района.
 • Стаите в дзонга обикновено са разпределени едната половина за административни функции, а другата половина за религиозни функции.
 • В графството има 7 административни окръга.

 • Окръга е поделен на 7 административни региона.
 • Общините в Бразилия представляват най-малките самостоятелни административни адиници, съставни на отделните щати.
 • Стефан Киров е член на Международната дипломатическа академия в Париж, Института за административни науки в Букурещ, член-кореспондент е на Американския институт по право и сравнително законодателство в Мексико, почетен член на Института за административни науки в София.
 • Този раздел създава Върховен съд, а също така създава административни съдилища за решаване на спорове между граждани и административни служби на държавата.
 • За разлика от Република Ирландия графствата В Северна Ирландия повече не се използват за административни цели.

 • Севаст е титла на управители на области (хори) или на по-малки административни единици, включени в областите.
 • Административното правосъдие е поверено на шестте административни съдилища (по едно във всеки окръг), чийто състав се попълва от гражданските съдилища и Областното събрание.
 • "Административни съдилища" – В тях се разглеждат всички дела по искания за: издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове; обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по Административно-процесуалния кодекс; защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията; защита срещу незаконно принудително изпълнение; обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица; обезщетения за вреди от принудително изпълнение; обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища; установяване неистинността на административни актове по Административно-процесуалния кодекс.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!