Werbung
 Übersetzung für 'административно' von Bulgarisch nach Deutsch
админ.право
Verwaltungs­recht {n}
административно право {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'административно' von Bulgarisch nach Deutsch

административно право {ср}
Verwaltungs­recht {n}админ.право
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Република Австрия е федерална държава, административно разделена на 8 провинции ("Bundesländer") и приравнената в административно отношение столица Виена.
 • Според действащото административно деление на България всяка област е съставена от по-малки административно-териториални единици – общини, които от своя страна могат да включват съставни административно-териториални единици – градски райони и/или кметства.
 • По това време островът има важно административно значение, тъй като към него се водят близките острови Първич и Каприе, но след Втората световна война тези два острова се отделят административно и Зларин губи предишното си значение.
 • в резултат на административно-териториалната реформа от 1959 г.
 • в редица англоезични страни е административно-съдебна длъжност в определени административно-териториални единици.

 • В хода на административно-териториалната реформа от 1923 – 1929 г.
 • Включва Москва - най-големия град и столица на Русия, селища от административно-териториалната единица "Москва - град от федерално значение на Руската федерация", както и свързани съседни селища, които административно са част от околната Московска област.
 • регламентира днешните окръзи и приравнената на тях административно-териториална единица Град Белград, а законът от 2007 г.
 • Долносавският регион е една от дванадесетте административно-статистически области в Словения, създадени като ново административно деление на страната през 2007 година.
 • Гориция е една от дванадесетте административно-статистически области в Словения, създадени като ново административно деление на страната през 2007 година.

 • Унгария административно е разделена на 20 медье (области), като една от тях е столицата Будапеща.
 • Географски селото принадлежи към областта Горни Полог, към който традиционно се води и административно, но в културно отношение е част от Горна Река и днес административно се води към община Маврово и Ростуше.
 • Географски селото принадлежи към областта Горни Полог, където традиционно се води и административно, но в културно отношение е част от Горна Река и днес административно се води към община Маврово и Ростуше.
 • е най-малката административно-териториална единица в Република Гърция, еквивалент на българската община, като последното най-ниско ниво на административно деление в Гърция.
 • За да се осъществи ефективно управление на страната, държавата извършва административно-териториално деление, като се определят границите на така наречените административно-териториални единици.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!