Werbung
 Übersetzung für 'адрес' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   адрес | адресът | адреси | адресите
адреса
Anschrift {f}адрес {м}
5
Adresse {f}адрес {м}
3
Wohnanschrift {f}домашен адрес {м}
Hausanschrift {f}домашен адрес {м}
Internetadresse {f}интернет адрес {м}
информ.
Quelladresse {f}
първоначален адрес {м}
интернет
E-Mail-Adresse {f}
адрес {м} на електронна поща
7 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Най-разпространената форма на черна дупка е просто IP адрес, който уточнява хост машина, която не работи, или адрес, към който не е уточнен адрес.
 • Адрес“ представлява публичен ключ и не бива да се бърка с IP адрес.
 • От април 2008 насам Google Ads забрани показването на оригиналния (destination) URL адрес в рекламата, като рекламодателите трябва да създадат уникален Display URL адрес, съдържащ ключова дума.
 • Седалището се намира на адрес улица „Яне Сандански“ № 111.
 • Виртуалната памет изисква процесорът да „преведе“ виртуалния адрес, генериран от програмата, във физически адрес от RAM паметта.

 • Всеки компютър участващ в мрежа например като Интернет, има поне един логически адрес.
 • населението с постоянен адрес е 275 души, с настоящ адрес е 287 души, а с постоянен и настоящ адрес в същото населено място е 236 души.
 • Настоящият адрес е този, на който лицето пребивава, и всяко лице може да има само един такъв адрес.
 • Айдемѝр е най-голямото село в България по население с постоянен адрес – 6588 жители, и второ по население с настоящ адрес – 6177 души към 15 септември 2022 г.
 • Броят на хората с постоянен адрес в Куклен е 6881, а на тези с настоящ адрес – 6000.

 • Address Resolution Protocol (ARP) е мрежов протокол за намиране на физическия адрес (например MAC адрес) на дадено мрежово устройство по неговия адрес от мрежовия слой (IP адрес).
 • Този пример определя, че ако искате да използвате услуга „E2U+sip“, ще трябва да използвате като адрес sip:phoneme@example.net.
 • Населението на район Тракия по постоянен адрес към 15.03.2012 година наброява 60 075 жители, а по настоящ адрес – 59 139 .
 • Към 15 март 2017 г. населението на село Първомай е 3686 души по постоянен адрес и 3346 души по настоящ адрес.
 • При защитения режим физическият адрес се формира по по-сложен начин в сравнение с реалния режим.

 • Както EGA използва цветовите стойности на CGA, за да адресира запазена палитра, така VGA хардуера използва запазените палитри, но не на сигнално ниво, а като индекс от адресите на цветовете.
 • По настоящ адрес към дата [...] жителите на село Ястребна са [...] , но няма хора с постоянен адрес на регистрация в селото.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!