Werbung
 Übersetzung für 'адсорбция' von Bulgarisch nach Deutsch
физ.
Adsorption {f}
адсорбция {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'адсорбция' von Bulgarisch nach Deutsch

адсорбция {ж}
Adsorption {f}физ.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • защитава дисертация на тема „Електронно-спектроскопски изследвания на частици, получени след адсорбция и коадсорбция на водород, кислород, въглероден окис, етилен и ацетилен върху чисти метални монокристални повърхнини“.
  • Основните му научни интереси са в областта на електрокристализация на металите, двоен електричен слой и електрохимична адсорбция, електрокатализ, нови материали с възможно приложение във водородната енергетика и екология.
  • за приноса му по анализирането чрез електрофореза и адсорбция и особено за откритията му относно сложната природа на серумните протеини.
  • Лангмюр-Хиншълуд процесът в хетерогенната катализа, в който адсорбция на реагенти на повърхността е стъпка за ограничаване на скоростта, е кръстен на него и Ървинг Лангмюр.
  • Хигроскопичността е свойството на дадено вещество да привлича водни молекули от околната среда както чрез абсорбция, така и чрез адсорбция.

  • Активният въглен е силно порьозен въглен, добит от дървени или костени въглища, при чиято обработка са отстранени въглеводородите и е увеличена способността за адсорбция.
  • Между различните видове адсорбция не може да се постави рязка граница.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!