Werbung
 Übersetzung für 'азбука' von Bulgarisch nach Deutsch
линг.
Alphabet {n}
азбука {ж}
21
Abc {n}азбука {ж}
Abece {n} [Rsv.]азбука {ж}
телеком.
Morsealphabet {n}
морзова азбука {ж}
ист.линг.
phönizische Schrift {f}
финикийска азбука {ж}
5 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • く – КУ (Японската азбука Хирагана), ノ – НО (Японската азбука Катакана), 一 – ИЧИ (Японската Канджи).
 • Азбука може да бъде {c,d} и низ към/за тази азбука може да бъде cddddc.
 • Българската брайлова азбука е брайлова азбука за писане на български език.
 • Фонемите на всички езици по света могат да се пишат със сравнително малка универсална азбука, каквато е например стандартната международна фонетична азбука (IPA).
 • Согдийският е записван основно в три писмености: согдийска азбука, сирийска азбука и манихейска азбука, всяка от които произлиза от арамейската азбука и които са били широко използвани както в Ахеменидската, така и в Партската империя на древен Иран.

 • Тактилната азбука е писмена система, предназначена за незрящи, посредством осезание.
 • Първата истинска азбука е гръцката, която въвежда гласните през 800 г.
 • Густав Влахов участва във втората комисия за азбука на АСНОМ през 1945 г., която одобрява новата азбука на македонския литературен език.
 • Я е 30-ата и последна буква в българската азбука, а също и 33-та и последна в руската азбука.
 • Международната радиотелефонна азбука, известна също като "фонетична азбука на НАТО", е система за буквуване на думи или съобщения, използващи латинската азбука.

 • く: КУ (Японската азбука Хирагана); ノ: НО (Японската азбука Катакана); 一: ИЧИ (Японската Канджи).
 • Ӂ, ӂ е 8-ата буква в молдовската кирилска азбука и обозначава звучната задвенечна преградно-проходна съгласна [...] (...).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!