Werbung
 Übersetzung für 'академически' von Bulgarisch nach Deutsch
akademisch {adj}академически
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'академически' von Bulgarisch nach Deutsch

академически
akademisch {adj}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Всяка година по пътя си до Ясна Гура тук се отбиват Варшавските академически митрополитски пилигрими.
 • Тя умее майсторски да променя своя маниер в художественото търсене от академически реализъм (края на 1880 г.) до експресионизъм и модернизъм (1940 г.).
 • Той е продължител на семейната художествена традиция, при това е достатъчно консервативен (част от специалистите считат, че той превръща в някакъв „академически канон“ изкуството на Дучо).
 • През 1768 г., по молба на Санктпетербургската академия на науките пристига в Русия и участва в т.нар. „Академически експедиции“. От 1768 до 1774 изследва Европейска Русия, Кавказ и Закавказието.
 • Дъното на Байкал се дели на три котловини: Южна, Централна и Северна, отделени една от друга с два хребета – Академически и Селенгински.

 • Удостоен е с френската награда „Академически палми“ през 1982 г.
 • След войната Родимцев завършва висшите академически курсове към Академията на Генералния щаб.
 • Жуковски“ (1968), Висш академически курс при Военната академия на Генералния щаб на въоръжените сили на СССР „К.
 • Съгласно една от версиите съвременният СПбГУ е приемник на така наречения Академически университет, който бил учреден едновременно с Руската академия на науките с указ на Петър I от 28 януари 1724 г. Днес тази версия е официално приета от ръководството на университета.
 • През юни 1945 БОНСС, Българският академически земеделски съюз, Студентската социалистическа организация „Жан Жорес“ (свързана с лявото крило на БРСДП (ш.с.)) се обединяват в Общ съюз на народното студентство, който от своя страна се влива в организирания през декември 1947 Съюз на народната младеж.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!