Werbung
 Übersetzung für 'атомна физика' von Bulgarisch nach Deutsch
наук.физ.
Atomphysik {f}
атомна физика {ж}
Teiltreffer
Kernkraftwerk {n}атомна централа {ж}
Kernkraftwerk {n} атомна електроцентрала {ж} <АЕЦ>
военно
Atomsprengkopf {m}
атомна бойна глава {ж}
Atomkraftwerk {n} <AKW> атомна електрическа централа {ж} <АЕЦ>
наук.образ.физ.
Physik {f}
физика {ж}
2
наук.физ.
Quantenphysik {f}
квантова физика {ж}
мед.тех.наук.
medizinische Physik {f}
медицинска физика {ж}
физ.
Röntgenphysik {f}
рентгенова физика {ж}
Physis {f} [körperliche Beschaffenheit]физика {ж} [телосложение]
наук.физ.
Festkörperphysik {f}
физика {ж} на твърдото тяло
наук.физ.
Teilchenphysik {f}
физика {ж} на елементарните частици
ungeprüft
инж.
Hebelarm
рамо на силата, (физика, статика)
наук.
Elementarteilchenphysik {f}
физика {ж} на елементарните частици
14 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • е избран за декан на факултета, а след това е ръководител катедра „Оптика и атомна физика“.
 • През 1969 година Троев завършва магистратура по атомна физика в Софийския университет.
 • Преподава също така атомна физика в университетите в Белград и Скопие.
 • Завършва атомна физика във Физическия факултет на Софийски университет „Св.
 • Ръководител на Катедрата по атомна физика във ФМФ в периода 1958 – 1965 г.

 • Климент Охридски“ и един от основателите на катедрата по атомна физика в него.
 • Учи във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Атомна физика“. През 1985 година завършва второ висше образование – Духовната академия в София и работи в различни църкви и манастири във Великотърновската епархия.
 • Цветан Бончев е български физик, професор в Софийския университет, ръководител на катедра „Атомна физика“ към Физическия факултет от 1968 до 1992 г., декан на факултета.
 • Започва да се занимава с теоретична ядрена и атомна физика и развива теорията за мезоните през 1935 г.
 • В ежедневието атомна и ядрена физика се използват като синоними, но ядрената физика се занимава с процесите в самото атомно ядро.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!