Werbung
 Übersetzung für 'аудитория' von Bulgarisch nach Deutsch
Zuhörerschaft {f}аудитория {ж}
2
Auditorium {n}аудитория {ж}
образ.
Hörsaal {m}
аудитория {ж}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'аудитория' von Bulgarisch nach Deutsch

аудитория {ж}
Zuhörerschaft {f}

Auditorium {n}

Hörsaal {m}образ.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Сайтове: насочване към аудитория, инструменти за управление, функционалност за уеб анализ.
 • Книгата претърпява десетки преиздавания и е насочена към детската аудитория.
 • Би Ти Ви Екшън е с насоченост към мъжката аудитория.
 • Българската аудитория познава Сайъшман и от филма: Eski Sevgili/Бившата ми любов (2017) в образа на Баръш с партньорка Баде Ишчил.
 • Хенриета Ливит, жена пионерка в астрономията" за по-младата аудитория (4 – 8 години).

 • Еdna.bg e български уебсайт, част от групата на Нетинфо, насочен към женската аудитория.
 • "Improduce Me Theater" се занимава със сценично изкуство, познато за широката аудитория като импровизационен театър (импро).
 • Понастоящем аудитория в Университетската Александровска болница носи неговото име.
 • Някои критици определят Людмила Филипова като представител на „чалга литературата“, докато други контрират , че тази комерсиално ориентирана литература има своята аудитория.
 • Той е британски философ, писател, оратор, известен най-вече като интерпретатор и популяризатор на източната философия за западната аудитория.

 • Целевата аудитория на ATL е масовата публика, докато целевата аудитория на BTL е всеки човек (потенциален клиент) поотделно, към когото и отношението е съобразено с личния му темперамент и интереси.
 • Целева група (още: "целева аудитория", "таргет група", "таргет аудитория") е термин от маркетинга и рекламата, с който се означава групата от хора, към които е насочена дадена маркетингова стратегия или дейност, най-често рекламна кампания.
 • От 1999 г. телевизията излъчва и канал, насочен към детската аудитория – E-Kids (ДКТЕ до 2008).
 • Целевата аудитория на РИА Новости обхваща също така международни търговски и инвестиционни компании, банки, посолства, правителствени и неправителствени организации, а също така широката аудитория.
 • В английски говорещите страни аудитория е всяка зала за публика: концертна, театрална, оперна и за други изкуства.

 • Ораторската реч, или "слово", е възпроизвеждане на обикновено предварително подготвени тези, които ораторът развива пред аудитория.
 • В Нов български университет на името на Цеко Торбов е кръстена аудитория.
 • Основна цел на общуването е комуникирането на съобщения в група от събеседници или пред аудитория.
 • ... "lecture" = четиво; "lectus" = чета) в съвременния български език е представяне на нови знания пред аудитория.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!