Werbung
 Übersetzung für 'аутсорсинг' von Bulgarisch nach Deutsch
иконом.
Outsourcing {n}
аутсорсинг {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'аутсорсинг' von Bulgarisch nach Deutsch

аутсорсинг {м}
Outsourcing {n}иконом.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Секторът обхваща различни услуги, пряко свързани с ежедневната административна дейност на предприятията, най-често като аутсорсинг на рутинни и повтарящи се дейности.
 • „Телъс Интернешънъл“ (...) е канадско предприятие за аутсорсинг на бизнес процеси със седалище във Ванкувър.
 • Основната дейност на „Ентърпрайз Сървисис България“ е отдалеченото управление и поддръжка на ИТ инфраструктура, както и аутсорсинг на различни бизнес процеси за клиенти най-вече в Германия, но също и в Съединените щати и други европейски страни.
 • 2012 г.: „Спийдфлоу“ започва да предоставя аутсорсинг ИТ услуги и персонализирани софтуерни разработки.
 • Foxconn е най-голямата в света транснационална корпорация в електрониката измежду аутсорсинг изпълнителите.

 • Възлагането на подизпълнители (подизпълнение) е една от формите на производствен (индустриален) аутсорсинг, използван от промишлените предприятия за оптимизиране на производствените процеси.
 • България е една от водещите дестинации в света за аутсорсинг на бизнес процеси и IT услуги.
 • Д-р Христо Илиев е основател и собственик на AG Capital – група, специализирана в инвестиции, предоставянето на комплексни услуги в сектора на недвижимите имоти, финансови и аутсорсинг услуги.
 • Гранична форма е изцяло аутсорсинг или контрактуване с частно притежавана корпорация, която доставя услуга в полза на правителството.
 • Секторът на информационните технологии (ИТ) се разширява бързо през последните няколко години, като много стартиращи фирми продават аутсорсинг услуги в Северна Америка и Европа, като работят с компании като Microsoft, Oracle и други големи корпорации, както и с много малки и средни предприятия.

 • Когато изнасянето става в чужбина, се използва понятието "задграничен аутсорсинг" (или "офшорен аутсорсинг").
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!