Werbung
 Übersetzung für 'бор' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   бор | борът | борове | боровете
бора
бот.T
Kiefer {f}
бор {м}
7
химия
Bor {n} <B>
бор {м} <B>
бот.T
Gemeine Kiefer {f} [Pinus sylvestris]
бял бор {м}
бот.T
Waldkiefer {f} [fachspr. auch: Wald-Kiefer] [Pinus sylvestris]
бял бор {м}
бот.T
Zirbel {f} [Pinus cembra]
европейски бор {м}
5 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • При тези реакции се получава също аморфен бор, който се загрява продължително при висока температура (под температурата на топене), при което се получава компактна кристална маса.
 • В горната част на поречието е залесено с бял бор, бяла мура, смърч, в средната - с бук и бял бор, а в долната - с благун, габър и черен бор.
 • Особено ценни са горските масиви от бук и черен бор.
 • Територията му е заета от масиви мура, черен бор, леска, бук и дъб.
 • По-късно пруски лесовъди залесяват оголените части, като се избират бързорастящи иглолистни видове – смърч, бор (Pseudotsuga menziesii), европейска лиственица (Larix decidua), горски бор (Pinus sylvestris).

 • Традиционно руската печка гори дърва (бреза, трепетлика, бор, ела и други.
 • Обявен е за резерват с обща площ 161 хектара със Заповед № 508 на Министерството на горите и горската промишленост от 28 март 1968 година с цел запазване на девствената смесена гора от бяла ела (Abies alba), черен бор (Pinus nigra), бял бор (Pinus sylvestris), бук (Fagus), смърч (Picea) и други видове.
 • Основни дървесни видове са зелената дуглазка и пондерозкия бор.
 • Горската растителност е представена от смесен тип гори, като най-типични дървесни видове са бял бор, черен бор и бук.
 • Южните склонове са обрасли с червен бор, черен бор, кедър и ела типични за целия Тавър.

 • На места по ниските хълмове около самия язовир има смесени широколистни гори от цер ("Quercus cerris") и космат дъб ("Quercus pubescens"), иглолистни гори -бор, ели и смърч, от черен бор ("Pinus nigra"), както и открити пространства с влажни ливади и обработваеми земи.
 • На около 15% от неговата територия са извършени залесителни мероприятия с дървесни видове като черен бор, бял бор, акация, липа и др.
 • с бор, през 1946 г. в местността „Селската гора“ – 80 дка с бор, през 1950 г. в местността „чуклето“ – 150 дка с бор.
 • Черният бор ("Pinus nigra") е вид иглолистно дърво от семейство Борови ("Pinaceae").
 • Списъкът на тези видове е голям и включва кедри, веймутов бор, хималайски бор и др., но особено място е отделено на Robinia pseudoacacia.

 • В отбора на Великобритания играе Вивиан Уудуард, който към този момент има над 100 мача за Тотнъм Хотспър и Челси, а Харолд Хардман е двукратен финалист за ФА Къп с Евъртън.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!