Werbung
 Übersetzung für 'бъдещи' von Bulgarisch nach Deutsch
иконом.
Rechnungs­abgrenzungs­posten {m}
разходи {мн} за бъдещи периоди
ист.
Gesellenwanderung {f} [Walz]
странстване {ср} (на бъдещи калфи)
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Тази силно симетрична формулировка може да бъде пряко свързана с бъдещи фундаментални открития във физиката.
 • Видът е силно предразположен към към инфлуенца по птиците и ботулизъм, така че може да бъде застрашен от бъдещи огнища на тези заболявания.
 • Осигурява връзка между хората с различни възможности (хората с увреждания) в България и техните бъдещи работодатели.
 • Предаването от страна на Русия на Северна Добруджа на Румъния предизвиква протести на местното българско население, което в свой апел до руския император отбелязва, че с този акт се създават предпоставки за бъдещи българо-румънски раздори.
 • Включена е от списание „Тайм“ в списъка на 50-те бъдещи лидери на Америка през 1994 г.

 • Някои бъдещи лидери на NSDAP служат във Фрайкорпс.
 • Неговите иновативни прийоми и техники на свирене се превръщат в прототип и образец за всички бъдещи рок групи.
 • Туркменистан не е заявила конкретно мнение и няма бъдещи планове да стане част от Митническия съюз.
 • в Ливорно е военноморско училище, който провежда базово военно обучение на бъдещи младши офицери от военноморския флот на Италия.
 • В програмата могат да участват настоящи или бъдещи учители, както и друг персонал в сферата на образованието за възрастни.

 • Прогнозиране или предвиждане на бъдещи събития е процес на изказване на твърдения относно събития, които все още не са били наблюдавани.
 • Планира се да бъде финансиран по бъдещи програми на Европейския съюз.
 • Бъдеще време описва бъдещи действия или състояния.
 • Главната цел на Договора от Амстердам е реформиране на институциите на ЕС във връзка с присъединяването на бъдещи страни членки.
 • Той губи само от 2 бъдещи шампиони: Оскар Де Ла Оя и Костя Тзю.

 • Глаголните времена могат да бъдат разделени на 3 групи – минали, сегашни и бъдещи.
 • Настоящи оператори на JAS 39 Gripen в синьо, бъдещи в зелено, 2014 г.
 • В ESO се подготвят няколко амбициозни проекта за бъдещи телескопи, като най-важни от тях са ALMA, E-ELT и OWL.
 • Поне веднъж годишно е препоръчително да посещаваме стоматолог, за да се избегнат бъдещи усложнения.
 • Екстраполацията е единственият възможен метод при прогнозиране стойностите на времева функция за бъдещи моменти от време, поради невъзможността да се намерят стойности, обхващащи търсената.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!