Werbung
 Übersetzung für 'български език' von Bulgarisch nach Deutsch
Bulgarisch {n}български (език{м}
Teiltreffer
bulgarisch {adj}български
9
спорт
Bulgarischer Fußballverband {m}
Български футболен съюз {м} <БФС>
линг.
eine Sprache beherrschen {verb}
владея език
анат.
Zunge {f}
език {м}
15
линг.
Finnisch {n}
фински език {м}
линг.
Weißrussisch {n}
белоруски език {м}
линг.
Latein {n}
латински език {м}
линг.
Mongolisch {n}
монголски език {м}
линг.
Slowakisch {n}
словашки език {м}
линг.
Niederländisch {n}
нидерландски език {м}
линг.
Englisch {n}
английски език {м}
линг.
Slowenisch {n}
словенски език {м}
линг.
Wallonisch {n}
валонски език {м}
линг.
Altbulgarisch {n}
старобългарски език {м}
линг.
Okzitanisch {n}
окситански език {м}
линг.
Albanisch {n}
албански език {м}
линг.
Kornisch {n}
корнуолски език {м}
линг.
Bretonisch {n}
бретонски език {м}
линг.
Kornisch {n}
корнски език {м}
ист.линг.
Phrygisch {n}
фригийски език {м}
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • На български език са издадени книгите му „Религията или ако няма бог...“, „Метафизичният ужас“ и „Основни направления на марксизма“ (2006).
 • Това е първата ѝ книга на български език (преди това е написала шеговито-любовния епистоларен роман на английски език "„My Virtual Badwulf“" през 2000 г. ...
 • напуска България и се установява в Лайпциг като ръководител на семинара по български език и литература.
 • Адаптира на български език произведения за деца.
 • В съвременния български език преки наследници от старобългарския са някои диалектни думи със значение на „език на звънец“, като "глаголец" (Кюстендилско), "глагоръц" или "глоръц" (Брезнишко, Радомирско и Трънско), а също и "глагол" със значение на „глас“ (Костур, Банско).

 • В миналото за отбелязване на основното ударение в писмени текстове на книжовен български език се е използвал обратният на сегашната практика знак („ ´ “ – „акут“ или „остро ударение“).
 • През 1880 година е избран за народен представител във Второто обикновено народно събрание, а от 1881 година е учител по български език на княз Александър Батенберг.
 • Едновременно с това успява да изучи и български език при учителя Никола Тонджоров.
 • Клисура от учителя по български език, литература и френски език Веселин Илиев, родом от Пловдив.
 • Паметните плочи във връзка със строежа са на турски и български език – единствен случай в историята на строежите на турските крепости.

 • в училищата във Вардарска Македония (с изключение на периодите 1915 – 1918 и 1941 – 1944) не се изучава български език: до 1941 г.
 • В старите паметници първоначално е наричан ѩзꙑкъ словѣньскъ – славянски език, а впоследствие ѩзꙑкъ блъгарьскъ – български език.
 • е преведена на български език, като това е първата книга върху Априлското въстание.
 • Една положителна страна, която трябва непременно да се отбележи, е включването в IATE и на български език.
 • На български език, както и на някои други езици, например американски английски, се използва множествено число – спортове, за да се изрази този общ вид развлекателна дейност, но на други езици или местни диалекти се използва само единственото число "спорт".

 • В неин превод са издадени 12 книги съвременна гръцка поезия, както и за първи на български език запазените фрагменти на Сафо, пълното творчество на Гай Валерий Катул и „Питийски оди“ от Пиндар.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!