Werbung
 Übersetzung für 'бъркани' von Bulgarisch nach Deutsch
гастр.
Rührei {n}
бъркани яйца {мн}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'бъркани' von Bulgarisch nach Deutsch

бъркани яйца {мн}
Rührei {n}гастр.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • На външен вид са сходни, макар и малко по-дребни, от "Oplurus cuvieri", с който често са бъркани.
 • Двамата понякога са бъркани един с друг от гости.
 • Науките за сексуалната ориентация не бива да бъдат бъркани с куиър теорията, която е аналитично гледище в тези науки, концентрирано в областта на литературните изследвания и философията.
 • Видът прилича на "Hyphessobrycon ecuadorensis", обитаващ водите на западен Еквадор и двата вида като цяло са били бъркани преди официалното описание на вида "H.
 • Див и диви в славянската митология са две абсолютно различни неща, които често биват смесвани и бъркани.

 • Двете провинции са най-източната част на царството на Александър и двете са наричани „Индия“ и затова често са бъркани.
 • za, която е се занимава с преводите на популярни софтуерни апликации като браузъра Firefox на диалектни езици твърди, че северен сото и неговият диалект често биват бъркани един с друг.
 • Амарилисите не бива да бъдат бъркани с род Hippeastrum, чието тривиално, но не и ботаническо наименование е "амарилис".
 • Поради съвпадението на имената, двете често са бъркани.
 • Често са били бъркани с маите при завладяването им от конкистадорите, поради честите им контакти с тях и някои сходства в езиците.

 • Обаче е имало редица случаи българи, посетили Северна Македония, да бъдат бъркани с македонци от местните жители заради говорения от тях език.
 • Но анабаптистите не бива да бъдат бъркани с баптистите.
 • Тиксотропия е термин от механиката на флуидите, който означава свойството на някои ненютонови флуиди да променят вискозитета си с течение на времето, когато биват извадени от състоянието си на покой: колкото по-дълго време биват изливани или бъркани, толкова по-нисък е техният вискозитет.
 • "Гетите" понякога са бъркани с готите в произведения на ранносредновековни автори.
 • Често са бъркани с палми или папрати, но не са свързани с тези групи.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!