Werbung
 Übersetzung für 'бяла елша' von Bulgarisch nach Deutsch
бот.T
Grauerle {f} [Alnus incana] [fachspr. auch: Grau-Erle]
бяла елша {ж}
Teiltreffer
бот.T
Erle {f} [Alnus]
елша {ж}
бот.T
Grauerle {f} [Alnus incana] [fachspr. auch: Grau-Erle]
сива елша {ж}
бот.T
Schwarz-Erle {f} [Alnus glutinosa]
черна елша {ж}
бот.T
Grünerle {f} [Alnus viridis]
зелена елша {ж}
бот.T
Alpen-Erle {f} [Alnus viridis]
планинска елша {ж}
бот.T
Oregon-Erle {f} [Alnus rubra, syn.: Alnus oregana]
червена елша {ж}
бот.T
Rot-Erle {f} [Alnus rubra, syn.: Alnus oregana]
червена елша {ж}
бот.T
Weißtanne {f} [Abies alba] [fachspr. auch: Weiß-Tanne]
бяла ела {ж}
бот.T
Weißer Germer {m} [Veratrum album]
бяла чемерика {ж}
орн.T
Schildrabe {m} [Corvus albus]
бяла врана {ж}
зоол.T
Eisbär {m} [Ursus maritimus]
бяла мечка {ж}
зоол.T
Polarbär {m} [Ursus maritimus]
бяла мечка {ж}
ихтиол.T
Zander {m} [Sander lucioperca]
бяла риба {ж}
weißeln {verb} [südd.] [österr.] [schweiz.]боядисвам с бяла боя
орн.T
Mittelreiher {m} [Mesophoyx intermedia, syn.: Ardea intermedia, Egretta intermedia]
средна бяла чапла {ж}
орн.T
Seidenreiher {m} [Egretta garzetta]
малка бяла чапла {ж}
Whiteboard-Marker {m}маркер {м} за бяла дъска
Weißware {f} [Haushaltsgeräte] бяла техника {ж} [домакински електроуреди]
19 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'бяла елша' von Bulgarisch nach Deutsch

бяла елша {ж}
Grauerle {f} [Alnus incana] [fachspr. auch: Grau-Erle]бот.T

Werbung
елша {ж}
Erle {f} [Alnus]бот.T
сива елша {ж}
Grauerle {f} [Alnus incana] [fachspr. auch: Grau-Erle]бот.T
черна елша {ж}
Schwarz-Erle {f} [Alnus glutinosa]бот.T
зелена елша {ж}
Grünerle {f} [Alnus viridis]бот.T
планинска елша {ж}
Alpen-Erle {f} [Alnus viridis]бот.T
червена елша {ж}
Oregon-Erle {f} [Alnus rubra, syn.: Alnus oregana]бот.T

Rot-Erle {f} [Alnus rubra, syn.: Alnus oregana]бот.T
бяла ела {ж}
Weißtanne {f} [Abies alba] [fachspr. auch: Weiß-Tanne]бот.T
бяла чемерика {ж}
Weißer Germer {m} [Veratrum album]бот.T
бяла врана {ж}
Schildrabe {m} [Corvus albus]орн.T
бяла мечка {ж}
Eisbär {m} [Ursus maritimus]зоол.T

Polarbär {m} [Ursus maritimus]зоол.T
бяла риба {ж}
Zander {m} [Sander lucioperca]ихтиол.T
боядисвам с бяла боя
weißeln {verb} [südd.] [österr.] [schweiz.]
средна бяла чапла {ж}
Mittelreiher {m} [Mesophoyx intermedia, syn.: Ardea intermedia, Egretta intermedia]орн.T
малка бяла чапла {ж}
Seidenreiher {m} [Egretta garzetta]орн.T
маркер {м} за бяла дъска
Whiteboard-Marker {m}
бяла техника {ж} [домакински електроуреди]
Weißware {f} [Haushaltsgeräte]
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Поречията са обрасли с крайбрежни храсталаци и горска растителност – бяла върба, тритичинкова върба и елша и периодично заливани участъци с водолюбива растителност.
  • По-голямата част от парка е заета от естествена растителност – бряст, елша, бяла топола, дъб и акация.
  • Растителността е представена от заливни гори от черна елша, бяла и крехка върба и черна топола, в съчетание с изкуствени насаждения от топола.
  • Незаливната част на Свищовско-Беленската низина е разположена между двете понижения – Беленското на запад и Свищовското на изток и е с около 15 – 20 м по-високо ниво. В подножията на Никополското и Свищовското плата като тясна ивица се простира на запад до село Бяла вода а на изток до долината на река Барата (приток на Дунав). Тази част представлява остатък от ниски надзаливни дунавски тераси с височина от 10 до 25 м над реката. Изградена е от алувиални наноси, припокрити от льос. Естествената растителност е предимно влаголюбива – върба, топола, черна елша, тръстика.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!