Werbung
 Übersetzung für 'бяла риба' von Bulgarisch nach Deutsch
ихтиол.T
Zander {m} [Sander lucioperca]
бяла риба {ж}
Teiltreffer
angeln {verb}ловя риба
зоол.T
Fisch {m}
риба {ж}
24
Raubfisch {m}хищна риба {ж}
ихтиол.T
Petersfisch {m} [Zeus faber]
светипетрова риба {ж}
гастр.
Dörrfisch {m}
сушена риба {ж}
гастр.ихтиол.
Süßwasserfisch {m}
сладководна риба {ж}
ихтиол.T
Schwertfisch {m} [Xiphias gladius]
риба {ж} меч
зоол.T
Clownfisch {m}
риба {ж}-клоун
ungeprüft Fächerfisch {m}риба {ж} ветроход
гастр.ихтиол.T
Thunfisch {m}
риба {ж} тон
ихтиол.T
Tunfisch {m} [Rsv.]
риба {ж} тон
бот.T
Grauerle {f} [Alnus incana] [fachspr. auch: Grau-Erle]
бяла елша {ж}
бот.T
Weißtanne {f} [Abies alba] [fachspr. auch: Weiß-Tanne]
бяла ела {ж}
бот.T
Weißer Germer {m} [Veratrum album]
бяла чемерика {ж}
орн.T
Schildrabe {m} [Corvus albus]
бяла врана {ж}
зоол.T
Eisbär {m} [Ursus maritimus]
бяла мечка {ж}
зоол.T
Polarbär {m} [Ursus maritimus]
бяла мечка {ж}
гастр.
entgräten {verb}
чистя от кости (риба)
гастр.
ausgräten {verb}
чистя от кости (риба)
орн.T
Mittelreiher {m} [Mesophoyx intermedia, syn.: Ardea intermedia, Egretta intermedia]
средна бяла чапла {ж}
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • През 2001, от езерото са извадени 165 тона рипус (Coregonus albula), около 100 тона бяла риба (Coregonus spp.) и около 25 тона змиорка (Anguilla anguilla, (Linnaeus, 1758)).
 • Езерото изобилства с раци. От рибите се срещат костур, щука, червеноперка, лин, бяла риба и др.
 • Рибата, която се улавя е бяла риба, щука и пъстърва.
 • Срещат се видовете шаран, червеноперка, сом, толстолоб, бяла риба и каракуда.
 • Малката бяла риба ("Sander volgensis") е вид лъчеперка от семейство Percidae.

 • В превод от франко-канадски Доре означава „бяла риба“, която е в изобилие в езерото.
 • Хилядите километри брегова линия и обилието на риба (щука, пъстърва, сивен, бяла риба и др.) в язовира предлагат важни дестинации за туризъм, летуване и риболов.
 • Река Осъм около село Изгрев е атрактивен риболовен обект, изобилстващ от различни видове риба, като сом, шаран, каракуда, бяла риба.
 • В езерото се лови прекрасна бяла риба, едър костур и шаран.
 • В язовира могат да се ловят шаран, сом, бял амур и бяла риба.

 • Други риби, които се използват, са бяла риба и треска.
 • В язовира може да се хване каракуда, бяла риба/смадок/, уклеи, толстолоб и др.
 • „На дъно“ се ловят основно по едри екземпляри на шаран, бяла риба, сом, кефал, каракуда, и др.
 • Питърхед е най-голямото британско пристанище за улов на Морска бяла риба.
 • е традиционно ястие за Северните страни, приготвяно от неосолена бяла риба.

 • Във водите на реката обитават речен и блатен кефал, черна мряна, бяла риба и др., обект на любителски риболов.
 • В някои страни (Узбекистан) уловът на бяла риба съставлява 20-25% от националния улов на риба.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!