Werbung
 Übersetzung für 'бял бор' von Bulgarisch nach Deutsch
бот.T
Gemeine Kiefer {f} [Pinus sylvestris]
бял бор {м}
бот.T
Waldkiefer {f} [fachspr. auch: Wald-Kiefer] [Pinus sylvestris]
бял бор {м}
Teiltreffer
бот.T
Kiefer {f}
бор {м}
7
химия
Bor {n} <B>
бор {м} <B>
бот.T
Zirbel {f} [Pinus cembra]
европейски бор {м}
weiß {adj}бял
30
ТВфото.
schwarz-weiß {adj}
черно-бял
бот.фарм.T
Gemeine Schafgarbe {f} [Achillea millefolium]
бял равнец {м}
орн.T
Brandgans {f} [Tadorna tadorna]
бял ангъч {м}
ихтиол.T
Weißer Schaufelstör {m} [Scaphirhynchus albus]
бял лопатонос {м}
бот.фарм.T
Gewöhnliche Schafgarbe {f} [Achillea millefolium]
бял равнец {м}
бот.T
weißbeerige Mistel {f} [Viscum album]
бял имел {м}
гастр.
weiße Bohnen {pl}
бял фасул {м}
гастр.
weiße Bohnen {pl}
бял боб {м}
гастр.
Weißbrot {n}
бял хляб {м}
зоол.T
Schimmel {m} [weißes Pferd]
бял кон {м}
анат.
Lunge {f}
бял дроб {м}
ТВ
Schwarzweißfernseher {m}
черно-бял телевизор {м}
18 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • земите около курорта са обявени за защитена местност Атолука с цел опазване на вековната иглолистна гора от бял бор и смърч.
 • Горските площи са изградени освен това от бял бор, обикновен смърч и обикновена ела по високите места.
 • От тях най-разпространени са видовете обикновен смърч, бял бор, бяла мура и ела.
 • Резерватът е създаден с цел опазването на вековните чисти гори от бял бор, както и защита на вида благороден елен.
 • Срещат се още черен бор, смърч, бял бор, клек, а в по-ниските части бук и по-рядко обикновен габър.

 • Има насаждения от бял бор. В югоизточното подножие на Горемски рид е разположено село Гореме.
 • Откъм сръбската част има пасища и единични дървета от бял бор.
 • За много гори подробна класификация може да бъде изградена и въз основа на доминиращия вид, например гори от бял бор и т.н.
 • Горската растителност е представена от смесен тип гори, като най-типични дървесни видове са бял бор, черен бор и бук.
 • В това китно кътче на страната са запазени ценни естествени находища на вечнозеления тракийски дъб, бял бор, синя хвойна, пърнар.

 • Изкуствено създадените гори са от дъб, бук, бял бор, липа, акация и др.
 • След колективизацията 1958 година големи площи обработваема земя са залесени с черен и бял бор.
 • В района преобладават насажденията от бял бор.
 • Иглолистните видове (главно бял бор) са изкуствено залесявани.
 • През 1950-те и 1970-те години са направени масови залесявания с черен и бял бор, които на това място се развиват добре.

 • Селото е електрифицирано през 1946 г. През 1955 г. се залесяват 40 дка бял бор и бук в местността „Гробо“.
 • Преобладават кафяви горски почви, вторично затревени и иглолистни гори от бял бор и обикновен смърч.
 • Насажденията на територията на стопанството с площ 5190 хектара са основно от иглолистни видове, включващи бял бор (40%), обикновен смърч (30%) и обикновена ела (26%), а делът на бука и другите широколистните е 4%.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!