Werbung
 Übersetzung für 'важна роля' von Bulgarisch nach Deutsch
maßgebliche Rolle {f}важна роля {ж}
идиом.
etw. wird großgeschrieben {verb}
нщ. играе важна роля
театр
Rolle {f}
роля {ж}
4
театрфилм
Nebenrolle {f}
поддържаща роля {ж}
Geschlechterrolle {f}полова роля {ж}
Schlüsselrolle {f}ключова роля {ж}
театрфилм
Hauptrolle {f}
главна роля {ж}
проф.театрфилм
Komparse {m}
актьор {м} в епизодична роля
8 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Тя определено играе важна роля в края на живота му.
 • Четирите години на Коперник в Краков изиграват важна роля в развитието на неговите способности и той започва своя анализ на логическите противоречия в двете „официални“ системи на астрономията – теорията на Аристотел за хомоцентричните сфери и механизма на Птолемей за ексцентрицитети и епицикли – преодоляването и отхвърлянето на които би било първата стъпка към създаването на собствената доктрина на Коперник за структурата на Вселената.
 • Социалистическа република Македония пряко участва и има важна роля в два процеса – насилствената македонизация на Пиринска Македония, извършвана под натиска на СССР и със сътрудничеството на българските власти, и Гръцката гражданска война (1946 – 1949 г.) чрез Народоосвободителния фронт, който под шапката на Демократичната армия на Гърция се бори за отцепването на Егейска Македония от Гърция.
 • Известен е като „Доброволческият щат“ ("Volunteer State"), тъй като войници от Тенеси играят важна роля във Войната през 1812 г.
 • Робски труд и земя са придобити от разселени индиански племена, като всяко от тях е играело важна роля в ранната политика и колонизаторската икономика.

 • Пристанищата на Мейн играят важна роля за транспорта в национален план.
 • Турция има силен и бързо растящ частен сектор, но държавата все още играе важна роля в първичните индустрии, банковия сектор, транспорта и комуникациите.
 • Също така Петър Стоянов играе важна роля в разрешаването на Косовската криза, като категорично подкрепя Алианса.
 • Играла е важна роля във вътрешните конфликти на Франция и през по-голямата част от съществуването си е служела за държавен затвор на френските крале.
 • Тя е част от укрепителната старопланинска система, имала изключително важна роля за отбраната на Римската империя, по-късно и на ранната Византийска империя, а така също и за средновековната българска държава.

 • Двата храма са играли важна роля в през Османското иго и след Освобождението, като образователни и културни средища.
 • Кооперацията има важна роля в процеса на откупуване на земите от жителите на Балтаджии от изселващите се турци в Алифаково.
 • Градът и еленчани са играли важна роля през Възраждането на България.
 • средище на висшето образование, което играе най-важна роля.
 • В миналото по долината на река Тунджа между планините Странджа и Сакар е минавал пътят от долното течение на река Дунав през днешните Ямбол, Елхово и Одрин. През планината Сакар е минавал и друг важен път, свързващ Истанбул – Одрин – Пловдив – София – Белград. Важна роля в транспортните комуникации е имала река Тунджа, която е свързвала този край със Средиземноморието. Именно тези пътища, по които хилядолетия са преминавали народи и войски в четирите посоки на света са оставали трайни следи върху развитието на стопанския живот, културния обмен и етнодемографските процеси.

 • Сред новите явления, решително оказали влияние върху по-нататъшния развой на езика на алпийските славяни, е "депалатализацията" на вокалната и консонантната система, изиграла важна роля изобщо на цялата територия на южнославянските племена.
 • Освен сериозния си принос в микроикономиката, Стиглиц играе важна роля и в политическата сфера.
 • Оказаната подкрепа на дисидентите от бившия социалистически блок, и по-специално на полския синдикат Солидарност (Solidarność) и на Лех Валенса имат важна роля за събарянето на комунистическите режими в Източна Европа в края на 80-те години на 20 век.
 • Други съвременни насоки на развитие са многомерните геометрии и неевклидовите геометрии, които играят важна роля в математическата физика.
 • Важна роля в обществено-политическия живот на Кунино в първите три десетилетия на 19 век играе влиятелният врачански търговец и възрожденски деец Димитраки Хаджитошев. В Кунино той е имал чифлик, дюкян за продажба на стоки от първа необходимост и пункт за изкупуване на селскостопанска продукция. В неговите търговски тефтери се срещат многобройни записи на търговски сделки с кунинчани, от които той е изкупувал големи количества пчелен мед и необработена коприна.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!