Werbung
 Übersetzung für 'валеж' von Bulgarisch nach Deutsch
метео.
Niederschlag {m}
валеж {м}
4
Regenfall {m}валеж {м} [дъжд]
метео.
Schauer {m} [Regen]
краткотраен валеж {м}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Общото количество на падналия валеж в Южна Гренландия е 800 – 1000 mm, а в Северна 150 – 250 mm.
 • Различава се от сланата, която е вид валеж, формиран от замръзнала мъгла.
 • Вкарва се фино диспрегиран в облака, където предизвиква кристализация, уедряване и валеж под формата на дъжд или сняг.
 • ...  – клонка, вейка) е видима ивица от валеж, който пада от облак, но се изпарява или сублимира, преди да е достигнал земята.
 • Средногодишният валеж е 2477 mm в западната част на парка и 2939 mm в източната.

 • основна роля за пълноводието им имат дъждовните води, а с второстепенно значение са водите от разтопените снегове, което обуславя пълноводието им да бъде в периоди с големи валежи и интензивно снеготопене – това са основно месеците май-юни (падат големи количества валеж и се разтопяват снеговете в най-високите части на Рила, откъдето води началото си р. ...
 • Дали от облака ще пада валеж в средните ширини зависи от неговата "устойчивост".
 • Климатът е континентален с около 600 мм годишен валеж с летен максимум.
 • Черапунджи, Индия – през 1960 г. годишният валеж е бил 26 470 мм.
 • Сланата е вид нисък, хоризонтален валеж.

 • Градушка ("град") е вид валеж от ледени зърна с размер между 5 и 150 mm в диаметър.
 • Климатът е тропичен, влажен – средногодишното количество валеж е 2000 mm.
 • Денонощни безспирни дъждове в Сингапур отчитат валеж от 366 мм, което е 3-тият рекорден валеж от 75 години дотогава.
 • Прогнозите за времето включват метеорологично явление през деня (облачност, вид и интензитет на валеж), максимална и минимална температура за деня, вятър – неговата посока и сила, промяна на налягането, влажност на въздуха и видимост.
 • налягане, температура, посока и скорост на вятъра, валеж.

 • Тя също кондензира и след това, заедно с пренесените водни пари, пада под формата на валеж.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!