Werbung
 Übersetzung für 'валидност' von Bulgarisch nach Deutsch
Gültigkeit {f}валидност {ж}
Gültigkeitsdauer {f}срок {м} на валидност
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Период на валидност/Validity period: периодът на валидност на сертификата.
 • Моралният релативизъм отстоява схващенето, че разбирането за добро и зло са въпрос на социално споразумяване и съгласие и по този начин нямат универсална валидност.
 • В понятието Универсализъм попадат философски, антропологични, културни, етнически и политически теории, които не са ексклузивни, а претендират и изискват валидност за цялото човечество.
 • При всяка от разновидностите има различни вариации в началните позиции, посоката на въртене, условията за валидност на местене и отиграване на чифт.
 • ако аргументират срещу а не в помощ на нейната универсална валидност.

 • Конкуриращата валидност представлява валидност, проверявана чрез друг наличен критерий за валидност.
 • С намаляването на заплахите свързани с въздушната база Манас и нейната експлоатация от страна на чуждите правителства, временното правителство заявява: „"Киргизстан удължава с една година срока на валидност на споразумението със Съединените щати за транзитния център Манас".
 • Обменният курс на марката е закотвен на ниво 1,95583 марки за евро и има вечна валидност, при продажба на марки в офисите на Германската Федерална Банка.
 • 5:13) и неговата валидност (Римл.6:14).
 • е юридически термин, с който се означава необходимостта от преподписване на даден документ за потвърждаване на неговата валидност и за легитимното му изпълнение.

 • Формалността на описанието в XML схемите позволява проверката за валидност на документите да се автоматизира.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!