Werbung
 Übersetzung für 'валидно' von Bulgarisch nach Deutsch
bedingt gültigвалидно с известни резерви
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'валидно' von Bulgarisch nach Deutsch

валидно с известни резерви
bedingt gültig
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Например уравнението на хармоничния осцилатор е приближение на нелинейното уравнение на махалото, валидно при малки амплитуди.
 • Самкхя смята "Пратякша" или "Дурущам" (директно сетивно възприятие), "Анумана" (заключение) и "Сабда" или "Аптавакана" (вербално свидетелство на мъдреците или шастрите) за единственото валидно средство за познание или "прамана".
 • Научното наименование на вида за първи път е валидно публикувано през 1852 г.
 • Понеже няма правно валидно завещание след смъртта му графството Тогенбург се разпада и започва „Старата Цюрихска война“ (1439 – 1446).
 • , алгоритъмът проверява дали c може да бъде завършено до валидно решение.

 • MathML маркирането трябва да се разпознава като валидно XML вложено съдържание, а не като грешка.
 • Ако обаче това предположение не е валидно, върховете в множеството closed може да бъдат повторно открити и оценката им да се подобри.
 • До Новото Време е валидно схващането на Аристотел, че глухите са неспособни на учене и на преценка.
 • В съвременния български език изискването за съответствие между граматически род и естествен пол е валидно само за названия на лица и някои най-тясно свързани с човека животни.
 • Тур дьо Ски е многоетапно състезание по ски бягане, валидно за Световната купа по ски бягане, провеждащо се ежегодно от 2006 година.

 • Това е валиден аргумент защото ако Сократ е човек (първа предпоставка), и ако хората са смъртни (втора предпоставка), заключението, че Сократ е смъртен е валидно.
 • Тъй като степените означават умножение, а при умножение редът на множителите е без значение, често има повече от един начин за валидно опростяване на даден израз.
 • Гледните точки на Лейнг за причините и лечението на сериозните душевни дисфункции са особено много повлияни от екзистенциалната философия, влизайки в противоречие с ортодоксалната психиатрия, приемайки изразените чувства на индивидуалния пациент или клиент за валидно описание на живи преживявания по-скоро, отколкото просто като симптоми на някое отделно или съществено заболяване.
 • В групата, валидно към 2014 г., те имат 1 общ член, счетено от състава от 1964 г., и два, сравнено с 1967 г.
 • Ако намерението не е осъществено преди започването на говеенето, то тогава последното не е валидно.

 • За да е валидно в общия случай е необходимо да включим в допущанията и принципа за суперпозицията, като по този начин постулираме, че уравнението на Шрьодингер е линейно.
 • (D1) правилото " [...] " е формално валидно [...] изречението " [...] " е логически истинно.
 • е валидно само за реални, неотрицателни стойности на [...] и [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!