Werbung
 Übersetzung für 'видовете' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   вид | видът | видове | видовете
вида
биол.
Artenreichtum {m}
разнообразие {ср} на видовете
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'видовете' von Bulgarisch nach Deutsch

разнообразие {ср} на видовете
Artenreichtum {m}биол.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Броят на видовете в рамките на рода е поставен под въпрос, основно въз основа на ограничени молекулярни данни.
 • В разговорния език видовете от род "Robinia" често се наричат акации, което създава объркване, тъй като видовете от род "Acacia" също се наричат акации.
 • Повечето от видовете са разпространени из храстите и ливадите на Мексико.
 • Общият брой на видовете животни в поддържан резерват „Чамджа“ е 385, от които най-многобройни са безгръбначните - 268 вида.
 • Много от видовете са ярко оцветени.

 • Поне четири от видовете се използват от хората от доколумбови времена заради техния боб.
 • По брой на видовете доминират семействата "Polyporaceae" и "Xylariaceae" с по 6 вида.
 • Характерни, както за парка, така и за цялата планина са видовете дъждовник, дългокрака горска жаба и голямата крастава жаба.
 • Това е най-големият комитет, както и главен източник на информацията за членовете на съюза за техническите аспекти на опазването на видовете.
 • 312 от видовете безгръбначни са вписани в списъците на редки животни.

 • от Генералния щаб са обособени две отделни командни звена – Генерално командване на видовете въоръжени сили и Оперативно командване на видовете въоръжени сили.
 • В по-ниските части на планината, в широколистния пояс преобладават видовете бук и обикновен воден габър, а на места се срещат и кестенови дървета.
 • Голяма част от видовете от семейството днес са изчезнали или са застрашени от изчезване.
 • Една част от видовете са нощни, други дневни, а трети са активни и в двете части на денонощието.
 • Само един от видовете се среща в Австралия.

 • Архипелагът е известен с уникалните местни видове фауна и особено с видовете галапагоски чинки, които са един от най-известните примери за еволюцията още от времето на Чарлз Дарвин, който ги споменава в „Произход на видовете“.
 • В откритите брегове на езерото се срещат кокилобегачи, корморани от видовете "Phalacrocorax carbo" и "Phalacrocorax africanus" и различни чапли (Мадагаскарска жълта чапла, Малка бяла чапла и Голяма бяла чапла).
 • Видовете от рода "Thymus" са използвани за храна от ларвите на някои видове пеперуди като "Chionodes distinctella" и "Coleophora" видовете "C.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!